Bergqvist om statsbudgeten: Pragmatiska satsningar på sysselsättning och klimat!

Finland har klarat sig relativt bra under coronapandemin och ekonomin har återhämtat sig snabbt. Regeringen har redan beslutat om omfattande sysselsättningsåtgärder men ytterligare åtgärder behövs. På lång sikt behövs fortsättningsvis åtgärder som främjar sysselsättningen och stärker tillväxten. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens förslag till höjt hushållsavdrag och höjd inkomstgräns för studerande.

– SFP har redan länge jobbat för ett höjt hushållsavdrag. Det här är en åtgärd som främjar speciellt små och kvinnodominerade företags möjligheter att verka och blomstra. Vi vet även att många servicebranscher just nu lider av akut arbetskraftsbrist. Höjningen av inkomstgränsen för studerande är ett svar på detta samtidigt som höjningen underlättar vardagen för många studerande, som jobbar vid sidan av studierna. Det ska alltid vara lönsamt att jobba, säger Bergqvist.

Bergqvist välkomnar de ambitiösa klimat- och hållbarhetsåtgärder som finns i budgetförslaget. För att Finland ska nå sina mål om koldioxidneutralitet år 2035 behövs allas insatser på alla samhällets nivåer. 

– Miljövänliga alternativ inom person- och kollektivtrafiken ska var lätta att använda och ekonomiskt fördelaktiga. Det är bra att främjandet av gång- och cykeltrafik samt ökat stöd till kollektivtrafiken i stora och medelstora stadsregioner finns med i budgetförslaget. Även större projekt, som utvecklingen av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo, föreslås pengar. Dessa investeringar behövs för att utveckla trafiken och gynnar hela regionen, säger Bergqvist. 

– En annan viktig satsning för regionen är pengarna som föreslås för gipsbehandling av åkrar. Att binda näringsämnen i åkrarna är ett viktigt steg i arbetet med att avlägsna Skärgårdshavet från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM), säger Bergqvist. 

 

Riksdagen inledde remissdebatten för regeringens budgetförslag 2022 på tisdagen.

Adlercreutz om budgeten 2022: Välkommet med expressfil för utländsk arbetskraft och ett förhöjt hushållsavdrag

– Finlands ekonomiska tillväxt har kommit igång, vilket visar att regeringen har lyckats med sin ekonomiska politik i en svår situation. Det är emellertid klart att också nya åtgärder behövs och flera av dessa finns i nästa års budgetbok. Till dem hör till exempel satsningen på den studie- och arbetsrelaterade invandringen och höjningen av hushållsavdraget.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi i budgetdebatten: Förebyggande åtgärder sparar på statens kostnader på sikt

Riksdagen påbörjade denna vecka remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2022. I sitt anförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) vikten av den förebyggande verksamheten inom social- och hälsovården.

Läs följande artikel