Mycket märkligt agerande av KD i Larsmo

– Det känns tråkigt att ta del av Kristdemokraternas agerande i Larsmo, där de år 2021 i kommunstyrelsen röstar ner förslaget om att skriva under den europeiska jämställdhetsdeklarationen, säger SFP i Österbottens kretsordförande Johanna Holmäng.

Larsmo är snart den enda kommunen i Österbotten som ännu inte skrivit under deklarationen. Det som är märkvärdigt i Larsmo är att ärendet behandlats två gånger och båda gångerna har beredningens förslag att underteckna deklarationen röstats ner till följd av kristdemokratiskt motstånd.

Jämställdhet är ett av FN:s globala mål och för att uppfylla målen behöver arbetet börja lokalt. Den europeiska jämställdhetsdeklarationen utgår från att kommunerna, som är nära invånarna, har de bästa förutsättningarna i samhället att medverka till en fungerande jämställdhet och likabehandling i människors vardag. Det i sin tur ökar välfärden.

Holmäng betonar att jämställdhetsdeklarationen står helt i samklang med Finlands lagstiftning och genom att skriva under och förverkliga jämställdhetsdeklarationen uppfyller kommunen de lagstadgade skyldigheter kring jämställdhet som finns i lagen. Deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner att beakta jämställdhetsperspektivet i den praktiska verksamheten och i det politiska beslutsfattandet. Det gäller att fundera på hur jämställdhet kan främjas konkret, i vardagen och i allt som görs i kommunen och i landskapet. Den kommun som undertecknar deklarationen visar att den tar jämställdheten på allvar.

– Att Kristdemokraterna i Larsmo, med motiveringar som känns ytterst konstruerade, vill undvika att underteckna deklarationen framstår som mycket märkligt. Vad är det man vill eller inte vill åstadkomma? Anser man att jämställdhet mellan kvinnor och män redan finns borde man kunna skriva under deklarationen. Anser man att man inom kommunen redan beaktar jämställdhet, borde man kunna skriva under deklarationen. Men att som Kristdemokraterna i Larsmo nu gör, försöka hävda att man är för jämställdhet men inte om det är ”ett måste” eller för fram farhågor om ökad byråkrati, känns inte särskilt trovärdigt, säger Holmäng.

– Vi har ett nytt val på kommande där vi tillsammans över partigränserna ska bygga de nya välfärdsområdena med en trygg och jämställd social- och hälsovård. Kristdemokraternas syn på jämställdhet gör oss oroade inför framtidens jämställdhet inom landskapet.

Svenska folkpartiet tror att jämställdhetsarbete och tydligt ställningstagande i jämställdhetsfrågor är en konkurrensfördel för både den offentliga förvaltningen, näringslivet och regionen i helhet. Vi vet att jämställdhet inte är en självklarhet och att det är något som vi varje dag måste arbeta för att skapa, bibehålla och förbättra.

Rehn-Kivi i budgetdebatten: Förebyggande åtgärder sparar på statens kostnader på sikt


Riksdagen påbörjade denna vecka remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2022. I sitt anförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) vikten av den förebyggande verksamheten inom social- och hälsovården.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Förstagångskvoterna leder till tunneltänk och bör slopas


Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz anser att förstagångskvoterna i högskoleintagningen bör slopas. Det ska vara lättare för ungdomarna att tänka om och ändra studieinriktning också i ett senare skede av studierna. Adlercreutz tog upp frågan i dagens budgetdebatt i riksdagen.

Läs följande artikel