SFP i huvudstadsregionen säger nej till landskapsreformen

Landskapet kan inte med bästa vilja i världen anses ligga nära dig, alltså nära den människa som behöver vård och omsorg.

De fyra städerna i huvudstadsregionen höll på tisdagskvällen ett möte i Vanda om regeringens planerade vård- och landskapsreform. Björn Månsson från Helsingfors höll Svenska folkpartiets inlägg i debatten.

– Landskapsreformen är helt onödig. Landskapet blir inte ett demokratiskt mellanskikt i förvaltningen eftersom det är helt beroende av statlig finansiering. En storlek passar inte heller alla, det minsta landskapet har ett befolkningsunderlag på 70 000 invånare, medan Nyland har 1,7 miljoner, sade Björn Månsson.

– Den enskilda människans behov med obrutna vårdkedjor borde ha varit utgångspunkten för reformen. Så blir det dessvärre inte. SFP:s valspråk är sedan länge ”Nära dig”. Landskapet kan inte med bästa vilja i världen anses ligga nära dig, alltså nära den människa som behöver vård och omsorg, sade Månsson.

Reformen tar inte heller hänsyn till huvudstadsregionens särdrag: Urbaniseringen som en global megatrend, den stora inflyttningen och inte minst invandringen. Inte heller resten av Nyland har nytta av landskapsreformen.

– Man skulle gärna unna Nyland ett bättre öde än att hamna i skuggan av huvudstadsregionen, sade Månsson.

Veronica Rehn-Kivi, stadsstyrelsens ordförande i Grankulla höll stadens inlägg. – Det skapas en tredje förvaltningsnivå i landskapsreformen som inte är ägnad att förbättra integrationen, underlätta kundservicen, minska byråkratin eller spara på kostnaderna, sade Veronica Rehn-Kivi.

Hon påpekade också att Grankulla drabbas av reformen.

– Reformen har en betydande inverkan på Grankullas ekonomi eftersom över 60 procent av stadens skatteintäkter skulle flyttas över till staten. I jämförelse går 45 procent av våra utgifter idag till vården, sade Rehn-Kivi.

Hon underströk också vikten av service på invånarnas modersmål.

– Vårdleverantören ska enligt lagförslaget erbjuda service på landskapets språk så långt det är möjligt. Förverkligas valfriheten då på ett jämlikt sätt? frågade sig Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi som också sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, som behandlar vårdreformen, är dessutom kritisk till tidtabellen.

– I ett demokratiskt västerländskt land måste tillräcklig tid ges för att ordna val, dels så att kandidaterna hinner bekanta sig med de kommande uppgifterna, dels så att medborgarna vet vad de röstar i och vad de röstar om, sade Rehn-Kivi.

Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som vice ordförande


Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande i valet av vice ordförande för Svenska folkpartiet samt i riksdagsvalet 2019.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Lämna rådgivningstjänsterna utanför valfriheten!


Den förslagna modellen, där rådgivningstjänsterna omfattas av valfriheten, skulle skrota den välfungerande modell vi har i dag.

Läs följande artikel