Rehn-Kivi: Nu behöver vi snabba satsningar för välmåendet – på alla fronter

– Situationen inom vårdsektorn har försämrats avsevärt under coronapandemin och det råder akut personalbrist i branschen. Nu behöver vi snabba åtgärder för att råda bot på problemen innan de ytterligare eskalerar. Vi behöver satsningar på såväl vårdarnas välmående, på utbildning och på ett bättre ledarskap och avtal om en höjd lönenivå för vårdarna, säger riksdagsledamot och ordförande för SFP:s socialpolitiska utskott Veronica Rehn-Kivi.

SFP:s socialpolitiska utskott som möttes igår uttrycker sin oro även för tredje sektorns framtida roll inom social- och hälsovården och för hur tredje sektorns verksamhet och möjligheter att producera tjänster kan garanteras efter vårdreformen. 

Tredje sektorns organisationer har en oersättlig roll i att täcka upp för den offentliga sektorn gällande svenskspråkig service, rådgivning och stödtjänster. Det är viktigt att de tvåspråkiga välfärdsområdena har kunskap om vilka organisationer som finns inom de olika sakkunskapsområdena på det egna området och vilka tjänster dessa kan erbjuda. Också samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena i att gemensamt upphandla tjänster och utnyttja den vårdexpertis som finns måste fungera, säger Rehn-Kivi.

På sitt möte hörde utskottet också Finlands studerandekårers förbund, SAMOK, för att diskutera studerandenas välmående. SAMOK betonar att studerandenas symptom som beror på mental ohälsa har ökat alarmerande och att coronapandemin försämrat situationen ytterligare.

– Det behövs en långsiktig plan för ett stödjande studieliv. Den nationella mentalvårdsstrategin är ett bra redskap men vi måste också öka högskolornas och personalens kunnande i att se problem och ingripa i tid. Tröskeln måste vara låg för att våga tala om psykisk hälsa, säger Rehn-Kivi. 

Norrback: Märklig interpellationsdebatt om halvfärdigt förslag

Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamot, Anders Norrback ifrågasätter dagens interpellationsdebatt som fördes i riksdagens plenum om utkastet till lagförslaget om familjeåterföreningar.

Läs föregående artikel

SFP:s fotspår syns i budgeten

Ekonomin växer, allt fler får jobb och vi kommer närmare målet om en sysselsättningsgrad på 75 procent. Vårt land återhämtar sig från coronapandemin och vi öppnar nu upp samhället varefter att allt fler fått två doser vaccin. Efter en tung coronatid börjar vi se ljuset i tunneln.

Läs följande artikel