SFP:s fotspår syns i budgeten

Ekonomin växer, allt fler får jobb och vi kommer närmare målet om en sysselsättningsgrad på 75 procent. Vårt land återhämtar sig från coronapandemin och vi öppnar nu upp samhället varefter att allt fler fått två doser vaccin. Efter en tung coronatid börjar vi se ljuset i tunneln.

Framtidstron syns i regeringens budgetförslag som stärker tillväxten, innehåller ett historiskt klimatpaket och många åtgärder som vi i SFP jobbat länge för. Jag ser ändå allvarligt på att skuldnivån ökar med 6,9 miljarder euro nästa år, trots att det också finns goda förklaringar till det, till exempel anskaffningen av nya jaktplan, vårdreformen och sviterna av coronapandemin. För att få bukt på statsskulden behöver vi framöver sikta på en sysselsättningsgrad på 80 procent. 

Det ska alltid löna sig att jobba. Vi har i regeringen fattat flera beslut för att svara på den akuta bristen på arbetskraft. Vi höjer studerandes inkomstgränser år 2022. Det här förbättrar studerandes möjlighet till arbete vid sidan om studierna. Vi vill också att det lönar sig för äldre som gått i pension att ta emot arbete. Därför kommer vi bland annat att införa en trappstegsmodell för att ytterligare höja arbetsinkomstavdraget för dem som fyllt 60. Det ska också bli lättare att flytta till Finland för att arbeta. Vi tar i bruk en expressfil för att specialsakkunniga, startup-företagare och deras familjemedlemmar ska få uppehållstillstånd inom två veckor. Vi måste också jobba med att få våra unga kunniga att stanna i vårt land.

I politiken är det resultaten som räknas. Vi fattade i budgetrian beslut om ett två-årigt försök med höjt hushållsavdrag. För hushållsarbete samt vård- och omsorgsarbete höjs avdraget märkbart från 2250 till 3500 euro. Det här är en fråga som vi i SFP länge drivit. Det förbättrar sysselsättningen och främjar företagsamheten. Hushållsavdraget är också en tydlig åtgärd för att främja den gröna omställningen eftersom den som byter ut sin oljepanna också kan få ett avdrag på 3500 euro under åren 2022-2027.

Det är också värt att notera att vi lyckats förhandla fram ett skattepaket där det inte ingår skattehöjningar för löntagarna eller företagen. Det här är alldeles centralt för vår konkurrenskraft och sysselsättning. SFP har också aktivt lyckats avstyra införandet av en källskatt på dividender, som i slutändan skulle ha drabbat den enskilda finländska fondplaceraren och passat dåligt in i det finländska skattesystemet. Vi ska vara öppna för att diskutera skattesänkningar när konjunkturläget är rätt för det. 

För SFP är det viktigt att Finland är koldioxidneutralt år 2035. Att stävja klimatförändringen angår oss alla. Därför var regeringens beslut om ett ambitiöst klimatpaket viktigt. Helheten berör många sektorer och varje sektor drar sitt strå till stacken. Vi tog bland annat beslut för att främja biogas, stöda jordbrukets lön­samhet och utveckla vätgastekonologin. Den gröna omställningen ska också ses som en möjlighet för vår teknologi-industri.

Välfärdsområdesvalet närmar sig i rask takt. Det är ett alldeles nytt val, där vi avgör vem som ska besluta om din och min hälsovård. Det handlar bland annat om att få vård i rätt tid på sitt modersmål, om en trygg äldreomsorg, om en fungerande mentalvård nära dig. Med lagarbete, god stämning och starkt engagemang är jag säker på att vi kommer att lyckas!

I Nagu doftar det enbär, kryddor och gin

Nagu Distillerys produkter har starka kopplingar till den finska skärgården och de finska traditionerna. Texten till ”Naguvalsen” hittas på baksidan av destilleriets Akvavitflaska och deras Nagu Midsummer Gin, midsommarginet, lyfter upp Finlands midsommartraditioner. Att koppla ihop varumärket med Nagu har varit ett strategiskt och medvetet val, berättar Nagubördiga Joanthan Smeds och Anton Lindholm som tillsammans startat Nagu Distillery.

Läs föregående artikel

Den goda politiken

Då man som väljare följer med den nationella politiken kan man lätt få en bild av att det alltid är strider och smutskastning. Beroende på vem man umgås med så får man också höra om hur allting är dåligt och hur allt blir sämre. Så är det förstås inte och på de flesta mätare klarar sig Finland väldigt bra.

Läs följande artikel