Thomas Blomqvist: Företagare som bedriver gårdsturism kan få ökat coronastöd

Statsrådet beslöt i dag om att ändra förordningen om temporärt understöd till företag på landsbygden. Det här gäller företag vilka till exempel driver gårdsturism som ekonomiskt drabbats av coronakrisen. Förordningen är i kraft till slutet av juni 2021.

Regeringen har tidigare beslutat att höja det så kallade coronastödet som direkt berör själva primärnäringarna och det som berör fiskerinäringen. Jag är mycket glad att regeringen nu åtgärdat en brist som vi påtalat och att vi nu kunde komplettera det här beslutet så att också de som bedriver gårdsturism kan få stöd, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

 Gårdsturismen  har drabbats hårt av pandemin då fester, bröllop och gruppresor i landet inhiberats. Det tidigare maximala stödet var 10 000 € men höjs nu till 80 000 €, konstaterar minister Blomqvist.

Det känns bra att vi på ett avgörande sätt kunde bidra till att familjer, som har landsbygdsföretag vilka bedriver gårdsturism, med större tillförsikt kan inleda det nya året, säger Thomas Blomqvist.

SFP i Helsingfors: Ahmed Hassan ställer upp i kommunalvalet

Ahmed Hassan, 36 år ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors. Hassan kandiderar i val igen efter en paus på fem år från partiet, han har tidigare kandiderat i såväl kommunalval som riksdagsval. Hassan nominerades av Helsingfors kretsstyrelse måndagen den 14.12.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om slopande av pensionsslussen: Viktigt steg för att höja sysselsättningsgraden för äldre

Regeringen har i dag bestämt att slopa den så kallade pensionsslussen för att främja sysselsättningen för äldre arbetstagare över 55 år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är mycket nöjd.

Läs följande artikel