Adlercreutz om slopande av pensionsslussen: Viktigt steg för att höja sysselsättningsgraden för äldre

Regeringen har i dag bestämt att slopa den så kallade pensionsslussen för att främja sysselsättningen för äldre arbetstagare över 55 år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är mycket nöjd.

– Det här är en lösning som alla vinner på. Enligt kalkylerna leder detta till 10 300 nya sysselsatta samtidigt som det stärker den offentliga ekonomin med 165 miljoner euro. Det här är en stor sak, ett stort framsteg och en reform som kommer att ha en stor positiv effekt. Inte genast, men på sikt, säger Adlercreutz.

Med pensionsslussen avses äldre arbetslösas rätt att få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar efter det att maximitiden 500 dagar har gått ut. Enligt Adlercreutz har detta system i praktiken blivit diskriminerande mot äldre arbetstagare.

– Det har skapat ett väntevärde för att äldre anställda är en grupp som man så snabbt som möjligt borde slussa ut i pension. Det här vill vi bli av med, och nu blir vi av med det, säger Adlercreutz.

Han är nöjd med att regeringen gör precis som den lovat. Eftersom arbetsmarknadsparterna inte lyckades enas om ett paket som stärker sysselsättningen för äldre, tog regeringen nu de besluten. Samtidigt som pensionsslussen slopas, har regeringen bestämt att stödja arbetstagare över 55 år genom att förbättra omställningsskyddet.

– Det är klart att vi måste bygga upp en helhet. Vi skapar stödmekanismer, som ger möjlighet till utbildning och omskolning. Genom att förvärvsinkomstavdraget höjs för dem som har fyllt 60 år, får de äldre också en välkommen skattelättnad, säger Adlercreutz.

Thomas Blomqvist: Företagare som bedriver gårdsturism kan få ökat coronastöd

Statsrådet beslöt i dag om att ändra förordningen om temporärt understöd till företag på landsbygden. Det här gäller företag vilka till exempel driver gårdsturism som ekonomiskt drabbats av coronakrisen. Förordningen är i kraft till slutet av juni 2021.

Läs föregående artikel

Torvalds, Katainen och Pekkarinen: Taxonomin urvattnar EU:s klimatmål

Enligt de finländska Europaparlamentarikerna i Renew Europe Nils Torvalds (SFP.), Elsi Katainen (C.) och Mauri Pekkarinen (C.) urvattnar EU-kommissionens utkast till delegerad förordning om taxonomi, dvs. kriterierna för hållbar finansiering, uppnåendet av EU:s klimatmål.

Läs följande artikel