SFP i Helsingfors: Ahmed Hassan ställer upp i kommunalvalet

Ahmed Hassan, 36 år ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors. Hassan kandiderar i val igen efter en paus på fem år från partiet, han har tidigare kandiderat i såväl kommunalval som riksdagsval. Hassan nominerades av Helsingfors kretsstyrelse måndagen den 14.12.

Hassan säger att han vill arbeta för en livskraftig och företagarvänlig stad.

– Helsingfors behöver erfarenhet och kunnande för att kunna utvecklas, vi måste satsa på både sysselsättning och företagsamhet. Det krävs hållbara lösningar där alla i Helsingfors är inkluderade, säger Ahmed Hassan.

Hassan som har bott i Helsingfors sedan 1994 vet att staden har förändrats och är orolig för de ungas ork och mående.

– Allt flera barn och unga har det svårt, flera söker efter sin plats i samhället och dessa behöver guidning och hjälp. Han tror att lösningen ligger i bland annat en större satsning på uppsökande och lokalt anpassad ungdomsarbete i staden, avslutar Ahmed Hassan.

SFP i S:t Karins nominerade ytterligare två kandidater

Svenska folkpartiet i S:t Karins har under förra helgen nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet 2021.

Läs föregående artikel

Thomas Blomqvist: Företagare som bedriver gårdsturism kan få ökat coronastöd

Statsrådet beslöt i dag om att ändra förordningen om temporärt understöd till företag på landsbygden. Det här gäller företag vilka till exempel driver gårdsturism som ekonomiskt drabbats av coronakrisen. Förordningen är i kraft till slutet av juni 2021.

Läs följande artikel