Wickström: Gör höjandet av studiestödets inkomstgränser permanent

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den planerade tillfälliga höjningen av studiestödets inkomstgränser bör bli permanent. Han hoppas att regeringen utvärderar den här möjligheten under nästa år.

-Den tillfälliga höjningen av studiestödets inkomstgränser nästa år är en bra sak. Med tanke på studerande och läget på arbetsmarknaden skulle det vara smart att göra höjningen bestående, menar Wickström.

Enligt Wickström lider speciellt service- och restaurangbranschen av personalbrist. Företagare anser att den största bromsen för utveckling är bristen på kunnig arbetskraft. Den här åtgärden skulle enligt Wickström skapa bättre förutsättningar för företagare att utveckla sin verksamhet.

-Studerandes vardag ser annorlunda ut än tidigare och flera unga ser sig tvungna att jobba vid sidan av studierna. Detta för att få sin ekonomi att gå runt samt för att få arbetserfarenhet. Inkomstgränserna är en faktor som skapar onödig stress för flera unga, menar Wickström. 

-Tidigare undersökningar har visat att en höjning av studiestödets inkomstgränser skulle vara motiverat ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Jag har aldrig förstått mig på strukturer där man blir bestraffad av arbete och flit, avslutar Wickström.

Tötterman fortsätter leda SFP i Åbo


Svenska folkpartiet i Åbo samlades till höstmöte 25.11. På höstmötet diskuterades välfärdsområdesvalet i januari och val av ordförande var på agendan.

Läs föregående artikel

Wickström: HUS ska sätta mer fokus på svenskspråkiga mentalvårdstjänster


HUS styrelse har idag behandlat HUS budget för 2022. HUS fullmäktige sammanträder 16.12 för att slutligen ta ställning till budgeten. SFP:s representant i HUS styrelse, Henrik Wickström, är till flera delar nöjd över budgetförslaget.

Läs följande artikel