Tötterman fortsätter leda SFP i Åbo

Svenska folkpartiet i Åbo samlades till höstmöte 25.11. På höstmötet diskuterades välfärdsområdesvalet i januari och val av ordförande var på agendan.

På mötet omvaldes Anna-Karin Tötterman till ordförande för SFP i Åbo för verksamhetsåret 2022. Tötterman har lett SFP i Åbo sedan 2019, först som viceordförande och sedan som ordförande de två senaste åren. Tötterman är även viceordförande för SFP i Egentliga Finland och ledamot i Folktinget.  

– Jag är oerhört tacksam över det stora stöd som SFP i Åbo gett mig och jag kommer ödmjukt att fortsätta leda SFP i Åbo med stort engagemang. Vi ska fortsätta vara en trovärdig liberal röst i Åbopolitiken. Vi ska verka för en hållbar och tillväxtfrämjande stadspolitik och ihärdigt bevaka frågor som berör den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Åbo. Nu är fullt fokus på välfärdsområdesvalet och genom att nå framgång i valet kan SFP verka för en god vård och omsorg i Åbo.

 – Jag vill också tacka den andra kandidaten i ordförandevalet, Helen Honkasaari, för de goda diskussioner vi fört om SFP i Åbo och jag ser fram emot ett gott samarbete med Helen, säger Tötterman.

Vid höstmötet valdes även nya styrelsemedlemmar för SFP i Åbo för 2022–2023. Styrelsen består av ordinarie ledamöter: Sonja Rosenqvist, Helen Honkasaari, Markus Blomquist, Liisa Suopanki, Christine Engblom (Svenska Kvinnoförbundet), Kjell Wennström (Svenska seniorer), Sebastian Lindgren (Svensk Ungdom). Till ersättare valdes: Nina Lindholm, Solveig Basilier, Linda Johans, Marcos Casas Piiroinen, Camilla Sandell (Svenska Kvinnoförbundet), Susanne Segerstråhle (Svenska seniorer) och Veera Julin (Svensk Ungdom). Vid förra höstmötet valdes följande styrelsemedlemmar för 2021–2022: Gustaf Selén, Mats Nyman och Johan Werkelin, med ersättare Rachel Nygård-Taxell. Ersättarna för 2021–2022 kompletterades på höstmötet med Nicke Wulff och Ville Käldström. 

Sigfrids och Biaudet: Motivation och lämplighet bör vara kriterier för att utföra värnplikten – inte kön

Idag har den parlamentariska arbetsgruppen som synat framtidens värnplikt publicerat sitt förslag. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser inte att förslaget är tillräckligt ambitiöst och att det ännu är väldigt könsfixerat, även om arbetet gått åt rätt håll. Sigfrids är ändå glad över att SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet starkt fört fram jämlikheten och jämställdheten även om bägge två hade önskat att kommitten föreslår större förändringar.

Läs föregående artikel

Wickström: Gör höjandet av studiestödets inkomstgränser permanent

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den planerade tillfälliga höjningen av studiestödets inkomstgränser bör bli permanent. Han hoppas att regeringen utvärderar den här möjligheten under nästa år.

Läs följande artikel