Wickström: HUS ska sätta mer fokus på svenskspråkiga mentalvårdstjänster

HUS styrelse har idag behandlat HUS budget för 2022. HUS fullmäktige sammanträder 16.12 för att slutligen ta ställning till budgeten. SFP:s representant i HUS styrelse, Henrik Wickström, är till flera delar nöjd över budgetförslaget.

Wickström är speciellt glad att HUS aktivt satsar på personalens välmående, då vårdpersonalen haft det otroligt jobbigt under coronaepidemin. 

– Det är viktigt att vi lyssnar till personalen då vi utvecklar personalpolitiken. I budgetförslaget finns det flera åtgärder med vilka vi vill stärka personalens arbetsplatsvälmående. Bland annat kommer vi att se över ledarskapsstrukturer, säger Wickström.

HUS styrelse omfattade också Wickströms textförslag till budgetbeslutet om att HUS under nästa år ska se över hur mentalvårdstjänsterna på svenska kan stärkas i HUS alla kommuner, samt i de kommande välfärdsområdena.

– Jag får varje vecka kontakter från både föräldrar, barn, unga och äldre angående brister i mentalvårdstjänsterna på svenska inom HUS. Jag är glad att det nu finns en politisk vilja att ta itu med problemen, säger Wickström. 

– För mig, och för SFP är det självklart att de som har svenska som modersmål ska få likvärdiga mentalvårdstjänster, avslutar Wickström.

Wickström: Gör höjandet av studiestödets inkomstgränser permanent

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den planerade tillfälliga höjningen av studiestödets inkomstgränser bör bli permanent. Han hoppas att regeringen utvärderar den här möjligheten under nästa år.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 9 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 73 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

Läs följande artikel