Tillsammans mot tidernas kommunalval!

Kommunalvalet är ett oerhört viktigt val. Det hand­lar om hur din och min kommun ska utvecklas och styras under de kommande fyra åren. Det handlar om att bygga vårt eget närsamhälle. Det handlar om en fungerande vardag för både dig och mig.

Svenska folkpartiet vill ha kommuner som sätter människan i fokus. Vi vill att alla kommuninvånare ska känna sig trygga och trivas i sin hemkommun. Servicen ska fungera då man behöver den, både på svenska och på finska. Man ska kunna bo i såväl centrum som på landsbygden. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Våra daghem och skolor ska vara friska och trevliga miljöer, där våra barn trivs. Alla barn ska ha en meningsfull fritidsaktivitet. Vi vill ta tag i den ökande psykiska ohälsan hos våra unga genom att satsa på bland annat lågtröskeltjänster. Vi vill också att våra äldre får det stöd och den hjälp som de behöver. Det ska finnas trivsamma boendemiljöer som är anpassade till den äldres livssituation. Sjuk- och hälsovården ska finnas nära dig.

SFP vill se en tydlig stadspolitik i våra större städer, med fungerande kollektivtrafik och intressanta bostads­områden. Vi bygger kommuner som är trygga, jämställda och där alla inkluderas. Vi satsar på fungerande integration för nyfinländare. I våra kommuner vill vi skapa förutsättningar för det goda livet, så att du kan utvecklas, växa och vara lycklig. Vi satsar på medskapande och engagemang, på kultur och motion. Det ska finnas mötesplatser att träffas och umgås. Vi vill att kommunerna lever i tiden och fördomsfritt vågar förnya sig. Kommunerna har en central roll när det gäller att lyfta fram energismarta lösningar och SFP jobbar för att Finlands kommuner är klimatneutrala 2030. I våra kommuner värnar vi också om ett gott företagsklimat. Vi verkar för företagsetableringar och nyskapande. En välskött ekonomi bäddar för en god service också på sikt. En röst på SFP är en röst för en trygg vardag, välmående invånare, ett positivt samhällsklimat och för det tvåspråkiga, inkluderande Finland.

SFP går till kommunalval med en rekordlista! Man kan nog säga att vi har gjort en historisk kandidatnominering. Vi ställer upp kandidater i totalt 65 kommuner, vilket är 13 fler kommuner än i kommunalvalet 2017. Sammanlagt ställer vi upp 1385 kandidater runtom i vårt land. Inte sedan 1984 har SFP ökat antalet kandidater från föregående kommunalval. Det här ska vi bygga vidare på. Det finns en efterfrågan på SFP:s politik! Nu har vi alla chanser att göra det bästa kommunalvalet i modern tid mätt i röster, med ett väljarunderstöd på över 5 procent.

Livet är lokalt och de lokala frågorna ska skötas varje dag. SFP vill fortsätta bära ansvar i kommunerna runt om i vårt land, samtidigt som vi vill ta plats i nya fullmäktigeförsamlingar. Att vara lyhörd och lyssna till invånarna är viktigt. Det är nu, under de kommande veckorna, som valet avgörs. Jag går med glädje och stor iver in i denna valrörelse tillsammans med hela vår unika kandidatbukett. Vi ses på gator och torg, på nätet och i virtuella diskussioner. Att rösta är att påverka. Använd din röst.

Din röst kan avgöra

Kommunalvalet står inför dörren. Ett på många vis annorlunda val, särskilt på grund av coronapandemin och de utmaningar den fört med sig. I valet märker vi speciellt mycket detta – kommunalvalet sköts fram till maj-juni i stället för den ursprungliga tidpunkten i april.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson: Goda värderingar behöver sina försvarare, också på lokal nivå

Kommunalvalet närmar sig med stormsteg och runt om i landet rustar dryga 35 600 kandidater för val. Svenska folkpartiet går till val med en rekordlista och ställer upp 1 385 kandidater i totalt 65 kommuner – den största andelen kommuner partiet någonsin haft. Mängden SFP-kandidater har stigit sedan tidigare kommunalval, ett fenomen som senast skedde år 1984. Därtill har Svenska folkpartiet den största andelen unga kandidater på sin lista. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över arbetet.

Läs följande artikel