Adlercreutz i öppningsdebatten: Viktigt med fortsatt starka sysselsättande åtgärder

– Vi kan vara nöjda med mellanbetyget för Finlands hantering av coronakrisen. Vi är också på rätt väg gällande sysselsättningspolitiken. Redan nu har denna regering – trots att vi samtidigt skött en epidemiologisk och ekonomisk kris – gjort lika betydande sysselsättningsåtgärder som den föregående regeringen under hela sin period.

Det betonade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt idag.

– Denna regering har gjort flera betydande strukturella reformer som vi ser resultaten av i år. Vi har förlängt läroplikten, återinfört subjektiv rätt till småbarnspedagogik och fattat beslut om flera konkreta sysselsättningsåtgärder, till exempel slopandet av pensionsslussen. Dessa är viktiga reformer, säger Adlercreutz.

– I en situation där den internationella konjunkturen är svår att förutspå är det emellertid väsentligt att vi själva gör allt vad vi kan för att säkerställa en konkurrenskraftig ekonomi.  I regeringens kommande halvtidsgransking vill SFP lyfta fram lokala avtal och en utvidgning av hushållsavdraget. Vi vill också förbättra sysselsättningstjänsterna och se över det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet.

I årsskiftet tog Finland över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Adlercreutz betonar vikten av det nordiska samarbetet trots de rådande coronabegränsningarna.

– Det är lika viktigt som förut att människor och företag kan verka fritt inom Norden och att vi tillsammans med våra grannar hanterar gemensamma utmaningar, som till exempel klimatkrisen. Under Finlands ordförandeskap måste vi stärka världens bästa gemenskap, världens starkaste regionbrand.

Eva Biaudet är SFP:s borgmästarkandidat i Helsingfors

SFP i Helsingfors har idag enhälligt nominerat riksdagsledamot Eva Biaudet till sin borgmästarkandidat i samband med det stundande kommunalvalet.

Läs föregående artikel

Henriksson: Finland behöver en tydlig stadspolitik

Svenska folkpartiet lanserade i dag sitt stadspolitiska program. I programmet framhäver partiet behovet av mångsidig och tydlig stadspolitik, och värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Finland behöver både starka stadsregioner och en levande landsbygd.

Läs följande artikel