fbpx

Jobba hos oss

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors söker en politisk medarbetare

Till den politiska medarbetarens uppgifter hör följande:
• planera och sköta stadsfullmäktige- och stadsstyrelsegruppens
information och kommunikation, med särskild tonvikt på sociala medier.
• stöda stadsstyrelsegruppen i dess arbete
• följa nämndernas och andra viktiga beredningsorgans
föredragningslistor för att kunna upplysa gruppen om vad som är på
kommande samt föreslå eventuella åtgärder.
• sköta sekreterarskapet i fullmäktigegruppen, vilket inkluderar att föra
protokoll och att bereda föredragningslistor, förslag till exempelvis
uttalanden och frågor på fullmäktiges frågetimmar.
• involvera Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och ungdomsrådet i
gruppens politiska arbete i Helsingfors.
• planera fullmäktigegruppens möten och framträdanden

Vi önskar att du känner till SFP och partiets värderingar samt den kommunala beslutsprocessen. Tjänsten är 60 %, placerad på SFP:s partikansli och anställningen är tidsbestämd fram till januari 2024. Fullmäktigegruppens ordförande Björn Månsson (040 545 0470) och stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala (050 354 7159) svarar på frågor. Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV till SFP i Helsingfors verksamhetsledare Anna Strömberg, anna.stromberg@sfp.fi, senast den 3 december.

Anställningen börjar senast den 3 januari 2022 eller enligt överenskommelse.