Anders Portin utsedd till specialmedarbetare

Anders Portin har kallats till specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Anders Portin är agronomie- och forstmagister och har tidigare arbetat bl.a. på SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.), Finska Forstföreningen, Skogsindustrin r.f. och jord- och skogsbruksministeriet.

Portin har inlett sitt arbete i januari och kompletterar Blomqvists specialmedarbetarstab där Silja Borgarsdóttir Sandelin och Anna Abrahamsson tidigare arbetar.

Bergqvist: Statsbudgeten 2020 viktig för Åboregionen

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd över regeringens satsningar på hela utbildningsstigen – allt från småbarnspedagogik till högskolor och universitet.

Läs föregående artikel

Vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets för tiden 15.2.2020-30.4.2021.

Läs följande artikel