Anni Dahlén koordinator för SFP i Nylands välfärdsområden

Anni Dahlén har börjat som SFP:s koordinator i Nylands välfärdsområden. Dahlén kommer att koordinera SFP:s verksamhet i landskapets fyra välfärdsområden; Västra Nylands-, Mellersta Nylands-, Vanda och Kervo- och Östra Nylands välfärdsområde.
Dahlén har tidigare arbetat som riksdagsassistent för minister Thomas Blomqvist.

– Jag ser fram emot att ansvara för koordineringen av SFP:s verksamhet i de nya välfärdsområdena i Nyland. Arbetet med att bygga upp nya strukturer som i framtiden ska trygga allas rätt till god vård och omsorg på svenska och finska har starta runt om i Nyland. Detta arbete är mycket viktigt och kommer att vara avgörande med tanke på vår framtid, säger Dahlén.

Dahlén inledde sitt arbete 14.3. 

Ollikainen: Tillit och trygghetskänsla speciellt viktiga just nu

Riksdagen förde idag responsdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande lyfte riksdagsledamot Mikko Ollikainen fram vikten av säkerhetsmyndigheternas roll och det förebyggande arbetet.

Läs föregående artikel

Henriksson om regeringens extra insats till jordbruket

Regeringen förbereder med brådskande tidtabell åtgärder som underlättar jordbrukets lönsamhetskris och förstärker försörjningsberedskapen, som uppstått på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Stöd för den inhemska matproduktionen bereds för uppskattningsvis omkring 300 miljoner euro.

Läs följande artikel