Astrid Thors:in kansainvälinen luottamus sai jatkoa

– I rådande tider då liberala värderingar och liberala förhållningssätt är utsatta för tydliga hot känns det mycket meningsfullt att få fortsätta arbeta för Liberal International.

Liberal Internationals viktigaste uppgift är att försvara liberalism, demokrati och mänskliga rättigheter. Enbart genom att respektera dem kan fred och stabilitet garanteras, säger Astrid Thors, vice president för Liberal International.

Astrid Thors omvaldes med klara siffror som vice president för Liberal International. Liberal International är en internationell takorganisation för över 100 liberala partier världen över, bland annat Svenska folkpartiet.

-Ett konkret exempel på Liberal Internationals människorättsarbete är att stöda och verka för politiska ledare, som är utsatta för hot. Hot, som inte hör hemma i en liberal och demokratisk värld. Vi har i dagarna bland annat tilldelat Maria Corina Machado, från Venezuela, Frihetspriset. Hon har i sitt hemland osjälviskt verkat mot valfusk, för civila rättigheter och för ett mer liberalt samhälle. Kämpar som Machadu förtjänar vårt stöd. Hennes kamp är viktig för alla medborgare i Venezuela, ett till resurserna rikt land, men där medborgarna bland annat lider av hunger och saknar mediciner. Därför ser vi idag en kraftig flyktingström till grannländerna, något som ytterligare kan hota stabiliteten i regionen, säger Thors.

Ett annat sätt för Thors och SFP att arbeta på internationell nivå är genom att lägga fram viktiga resolutioner. SFP:s delegation lade denna gång fram en resolution av brådskande karaktär gällande situationen i Ukraina, i Azovska sjön och Kertjsundet. Resolutionen togs väl emot och Liberal International fördömer Rysslands agerande, som är i strid med internationell rätt och bilaterala avtal.

– Med tanke på europeisk säkerhet uppmanar vi båda parter till återhållsamhet. Ukrainas territoriella integritet och suveränitet måste respekteras. Ifall Ryssland inte möjliggör genomfart i Kertjsundet och friger ukrainska fartyg och sjömän tvingas det internationella samfundet överväga nya sanktioner mot Ryssland, säger Thors.

 

Tilläggsinformation:

Astrin Thors, astrid@astridthors.fi, +358 50 525 2557

 

Överlåtelsen av Inveon till Prakticum viktig ur svensk synvinkel


Under början av veckan har de sista besluten fattats om överlåtelsen av Yrkesinistititutet Inveon som är beläget i Borgå till Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Henriksson kräver pengar för aktiv vaccinationskampanj!


Mässling har så gott som varit utrotat i Finland tack vare att man i Finland haft ett fungerande vaccineringsprogram. Trots detta finns det områden i Finland där situationen tyvärr gått i motsatt riktning, bland annat i Österbotten.

Läs följande artikel