Bergqvist: De finska yrkesfiskarna behövs

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte under tisdagen Salmonfarm i Kasnäs i Kimitoön. Bergqvist vill se en livskraftig och hållbar fiskerinäring i Finland även framöver.

Intresset för matens ursprung och uppskattningen för närproducerade livsmedel, liksom närfångad fisk, har ökat i Finland under de senaste åren. Tillgången till närfisk är dock otillräcklig för att tillfredsställa konsumenternas behov.

– Regeringen utarbetar som bäst ett program vars mål är att främja konsumtionen av inhemsk fisk. Målet med programmet är att fördubbla användningen av inhemsk fisk. En ökad konsumtion av inhemsk fisk skapar fler arbetstillfällen och fiskarna får därmed bättre verksamhetsförutsättningar. Samtidigt förbättrar det människors hälsa och minskar matens klimatpåverkan och miljöavtryck, säger Bergqvist

Under de senaste åren har många fiskare slutat. Bergqvist betonar vikten av att säkerställa yrkesfiskarnas förutsättningar att kunna utöva sin näring. 

– Precis som det föreslås i det nya programmet för främjande av inhemsk fisk behöver vi ge fiskeriföretagen stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Generationsväxlingar och nya företagares etablering i branschen måste också underlättas. Det är också viktigt att definiera och främja användningen av Östersjöfoder i vattenbruket, säger Bergqvist.

Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte i dag Kimitoön. På dagens agenda var bland annat besök till Salmonfarm i Kasnäs samt ett möte med Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén och Kimitoöns tf. kommundirektör Erika Strandberg.

Läs föregående artikel

Norrback: Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om skövlingen av skog i samband med byggandet av vindkraftsparker.

Läs följande artikel