Vi arbetar för att det ska finnas förutsättningar att bedriva yrkesfiske i Finland. Yrkesfisket bör beaktas då EU årligen slår fast sina fiskekvoter. Reduceringsfiske – att fiska bort så kallad skräpfisk – är en viktig miljöåtgärd för att förbättra tillståndet i Östersjön, Finska viken och Bottenhavet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

All torskfiske behöver inte förbjudas

EU-kommissionen diskuterar just nu olika alternativ för att förbättra situationen för torsken i Östersjön. Ett förslag som kommissionen valde att dryfta med ministerrådet i juni handlar om att införa ett så kallat nödstopp för torskfiske i hela östra Östersjön.

Torvalds fiskeriförslag vinner understöd

Europaparlamentet slog förra veckan fast hur bland annat fiskekvoterna i Nordsjön skall se ut, och vilka andra åtgärder som ska vidtas för att säkra ett livskraftigt bestånd.

Motion 8 – Spinnfiskeövervakning

Beslut

Partidagen beslöt: att SFP i riksdag och regering fortsättningsvis arbetar hårt för att bevaka yrkesfiskarnas rättigheter och möjligheter att utöva