Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Sandra
Bergqvist besökte i dag Kimitoön. På dagens agenda var bland annat besök till Salmonfarm i Kasnäs samt ett möte med Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén och Kimitoöns tf. kommundirektör Erika Strandberg.

Henriksson och Bergqvist säger att fungerande förbindelser är oerhört viktiga för skärgårdens livskraft, företagsamhet och näringslivets utveckling. 

– Jag efterlyser en mycket snabb lösning för ett nybygge av Rävsundsbron, vars livslängd håller på att ta slut. Utan den enda vägförbindelsen till fastlandet sitter över 15 000 personer och 1 300 företag fast. Bland dem Finnsementtis fabrik som från Pargas levererar cement till en stor del av alla byggen i södra Finland. Det är mycket som stannar direkt om bron inte kan ta tunga transporter, säger Henriksson. 

I fjol arbetade Svenska folkpartiet hårt med att få fram medel till planeringen av Pargasleden, som är ett viktigt projekt för hela skärgården. 

– Det är viktigt att planeringen nu snart blir klar. Leden är livsviktig för såväl inflyttning som industri. Pargasleden har, liksom Rävsundsbron, stor betydelse för bland annat byggnadsindustrin i hela södra Finland, säger Henriksson.

Lokala satsningar på inflyttning och distansarbete ger resultat

– Kimitoön har under coronaåret gjort en hel del lyckade lokala åtgärder som dels ökat inflyttningen och dels förbättrat nätförbindelserna i kommunen. Lösningen att allokera om resurser från evenemang till inflyttningsåtgärder resulterade i upp till 50 nya invånare per månad, och kampanjen fortsätter, säger Bergqvist. 

– I fjärde tilläggsbudgeten finns det skrivningar om möjlig finansiering för skärgårdens lättrafikleder. Det här skulle kunna gynna både Pargas och Kimitoön, avslutar Bergqvist.

 

Eva Biaudet ställer sig till förfogande som SFP:s borgmästarkandidat i Helsingfors

- Helsingfors politiken är igen i ett vägskäl och jag vill arbeta för en liberal, öppen och inkluderande huvudstad - därför ställer jag upp i kommunalvalet 2021. Jag står också till förfogande då SFP väljer sin borgmästarkandidat, säger Helsingfors riksdagsledamot Eva Biaudet.

Läs föregående artikel

Bergqvist: De finska yrkesfiskarna behövs

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte under tisdagen Salmonfarm i Kasnäs i Kimitoön. Bergqvist vill se en livskraftig och hållbar fiskerinäring i Finland även framöver.

Läs följande artikel