Östersjön är många saker för oss, vägen till andra länder för mänskor och varor, källan för fisk och skaldjur, platsen där finländare och turister får njuta av Nordens skönhet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Östersjön är inte död än

Östersjön, ett av världens känsligaste hav, är ett rekreationsområde, ett levebröd, ett ekosystem som är fullständigt unikt – och livsviktigt för oss som bor omkring det. Östersjön är också hårt utsatt: verksamheten i och kring det har länge försämrat havsmiljöns tillstånd. Belastningen måste minska för att Östersjön ska överleva.