Östersjön är många saker för oss, vägen till andra länder för mänskor och varor, källan för fisk och skaldjur, platsen där finländare och turister får njuta av Nordens skönhet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »