Bergqvist: Myndigheternas närvaro i skärgården måste garanteras

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerhet. För att främja den inre säkerheten ser riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det viktigt att myndigheternas närvaro runtom i landet garanteras.

– Oberoende var man bor och vilken ens bakgrund är ska man kunna känna sig trygg i Finland. Då resurserna är knappa sätts oftast allt krut på att centralisera, vilket leder till att myndigheternas närvaro inte är en självklarhet för alla finländare. Vetskapen om att polisen eller sjöbevakningen rör sig i området har en förebyggande effekt då vi talar om inre säkerhet, säger Bergqvist.

– Även räddningsväsendets närvaro ger oss trygghet. De frivilliga brandkårerna runtom i landet har stor betydelse och därför är det viktigt att de upprätthålls och deras verksamhet utvecklas, fortsätter Bergqvist.

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten lyfter upp att gränsbevakningsväsendets närvaro i de glest bebodda områdena vid östgränsen och i skärgården ska tryggas, som minst i nuvarande omfattning.

– Det här är en hjärtefråga för SFP. Skärgården är unik och därmed är det ytterst viktigt att det finns en instans som känner till förhållandena på ort och ställe. Lokala sjöbevakningsstationer har en stor betydelse för verksamhetens legitimitet och sysselsättningen på små orter. Det här måste beaktas även framöver, säger Bergqvist.

Löfström: Tillräckliga resurser är avgörande för att säkerställa den inre säkerheten i Finland det innevarande årtiondet samt att servicen också fungerar på svenska

Idag debatterade riksdagen statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I redogörelsen analyseras nuläget i fråga om den inre säkerheten i Finland och de omständigheter som förutspås påverka den. Redogörelsen fastställer också målen och den planerade utvecklingsriktningen för detta årtionde.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Familjeledighetsreformen möjliggör ett mer jämställt arbetsliv

Idag inleder riksdagen behandlingen av familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd över att reformen går vidare och understryker dess betydelse för familjerna.

Läs följande artikel