Biaudet djupt oroad: Hjälptjänster för kvinnor rapporterar om fullt hus.

I Finland har vi kämpat mot våld mot kvinnor i över 100 år. Coronakrisen kan göra det svårare än förut att nå och hjälpa offren, eftersom våldet ofta sker i hemmet och det fortfarande är svårt för många att anmäla brotten.

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är djupt oroad över att både statliga och tredje sektorns hjälptjänster nu alarmerar fullt hus. Statens och kommunernas coronafinansiering måste beakta detta i brådskande ordning. 

– Flickornas hus meddelade i början av hösten att de inte kan ta emot flera kunder fastän de har tiotals unga kvinnor i kö. Detta leder till att exempelvis Seri-stödcentret för sexualbrottsoffer inte har någon instans att vidarebefordra kvinnorna för fortsatt vård och stöd. Nu måste en del av coronavirusersättningarna riktas till den service och de tjänster som stöder dem som drabbats av det ökade våldet, konstaterar Biaudet.

 – Kommunerna saknar specifika strukturer för att hjälpa offren, unga och gamla kvinnor, som utsatts för våld från sina nuvarande eller tidigare partners. Detta våld är särskilt traumatiskt just för att förövarna är personer i deras närmaste krets.

 – Även kommunerna måste rikta resurser och utbilda personal för att primärvården bättre ska kunna möta behoven hos våldsoffren. Tredje sektorn kan inte ensam ansvara för den fortsatta vårdens tjänster. Det är bra att Helsingfors stad nu korrigerar bristerna på vården för människohandelsoffer – på samma sätt måste vi trygga tillräcklig vård för alla offer för sexuellt våld, säger Biaudet.

Coronakrisen drabbar på olika sätt i olika länder, men Världshälsoorganisationen har rapporterat om en markant ökning av våld i hemmen globalt. Var tredje kvinna har varit med om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i Europa.

 – Det är även viktigt att sexualbrottslagstiftningen nu förnyas. Men tyvärr är det många av offren som inte får sina ärenden prövade i domstol, detta gör det desto viktigare att vi har tjänster och service som fungerar för de drabbade just nu, säger Biaudet.

 

Psykisk ohälsa är inte samma sak som depression

I takt med att vårdköerna ökar, sjukskrivningar ökar och coronapandemin sätter sina spår i den mentala hälsan hos unga synar både SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids framtidsutsikterna. Den psykiska ohälsan har kallats Finlands dyraste folksjukdom. Hur oroliga ska vi vara?

Läs föregående artikel

Blomqvist och Westerholm: Alla har rätt till ett liv fritt från våld

Idag är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Bland EU-länderna är Finland det land där kvinnor är näst mest utsatta för våld.

Läs följande artikel