Blomqvist: Nordiska ordförandeskapet 2021 ska prioritera beredskap, integration och hållbarhet

Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1.1.2021. Ordförandeskapets linjedragningar behandlas brett under den här veckan som vanligtvis är en supervecka för nordiskt samarbete, nämligen Nordiska rådets Session. På grund av coronapandemin behandlas ordförandeskapet ändå genom en mängd virtuella möten.

Jag ser mycket framemot att Finland vid årsskiftet ta över ordförandeskapet. De nordiska samtalen på politisk nivå, både formella och informella, har varit tätare än på många år, som följd av coronapandemin. Det är nu viktigt att vi under ordförandeskapet håller upp den täta kontakten, som uppstått, men även klarar av att se till att samtalen utmynnar i något konkret. Målsättningen är bland annat att granska hur vi kan utveckla vårt samarbete kring bättre beredskap inför framtida kriser, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Statsminister Marin presenterade idag ordförandeskapsprogrammet 2021 för de övriga nordiska statsministrarna och Nordiska Rådets presidium. Minister Blomqvist för sin del presenterade budget för 2021 för Nordiska Rådets presidium och de nordiska samarbetsministrarna.

Under det finländska ordförandeskapet vill vi med hög ambitionsnivå föra vidare målsättningarna om att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region. Den närmaste framtiden präglas av osäkerhet på grund av coronapandemin. Trots det är det lika viktigt som förut att människor och företag kan verka fritt inom Norden och att vi tillsammans hanterar klimatkrisen, som inte ser gränser. Under ordförandeskapet kommer vi att ha speciellt tre prioriteringsområden: ett konkurrenskraftigt Norden, ett grönt Norden och ett socialt hållbart Norden, säger minister Blomqvist.

 

Finlands ordförandeskapsprogram i sin helhet: https://pub.norden.org/politiknord2020-709/

SFP i Sibbo nominerade 16 kommunalvalskandidater

SFP i Sibbos lokalavdelning tar sikte på vårens kommunalval och nominerar sina första 16 kandidater. En röst på SFP garanterar ett helhjärtat arbete för en stark tvåspråkig kommun där det svenska har en naturlig roll i sibbobornas vardag.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Viktigt stöd till primärnäringen

Regeringen beslöt idag om ett tillfälligt stöd till företagare inom primärnäringarna. Stödet ges till företag som drabbats av coronakrisen.

Läs följande artikel