Blomqvist: Satsningar på utbildning är satsningar på framtiden

En avgiftsfri och en utbildning av hög kvalitet samt en högklassig forskning är nyckeln till Finlands framgång. Satsningar behövs på samtliga utbildningsnivåer.

Thomas Blomqvist och Svenska riksdagsgruppen är besviken på att regeringens budgetproposition för 2019 inte lovar behövliga tilläggssatsningar på utbildningen. SFP har under hela regeringsperioden lyft upp att regeringens nedskärningar i utbildningen är ohållbara och SFP har därför publicerat tio teser om utbildningen.  –  Regeringen skulle nu, i och med budgeten för 2019, ha haft en sista chans att försöka korrigera sina nedskärningar i utbildningen, men det gör man inte. Regeringen blundar för det som är vår starkaste konkurrensfördel, nämligen vårt höga kunnande, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist. –  En avgiftsfri och en utbildning av hög kvalitet samt en högklassig forskning är nyckeln till Finlands framgång. Satsningar behövs på samtliga utbildningsnivåer. Investeringar i våra barns och ungas förutsättningar att lära sig på bästa möjliga sätt är alltid lönsamma. Remissdebatter om budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner hålls under inkommande vecka. SFP kommer att i debatten starkt hålla uppe frågor kring betydelsen av satsningar på utbildning.

Länk till SFP:s tio teser om utbildningen.

Torvalds: enighet och solidaritet är receptet för ett framgångsrikt EU

Handlingskraften måste framförallt gälla vårt europeiska sätt att fatta och förverkliga våra beslut, säger Nils Torvalds om Junckers tal.

Läs föregående artikel

Henriksson: Nästa regering behöver se nyttan med tvåspråkigheten

Anna-Maja Henriksson efterlyser en nationalspråksstrategi 2.0

Läs följande artikel