Borgarsdóttir Sandelin: Minska på plasten!

Det finns en klar marknadsnisch för produkter av mer hållbara material och innovationer kring hur våra hav kunde göras fria från plast.

Europeiska kommissionen föreslår åtgärder för att minska på plast. Bland annat vill kommissionen förbjuda en del engångsprodukter, minska användningen av livsmedelsförpackningar av plast, förbättra återvinning och satsa på rengöring. Därtill vill de öka konsumenters medvetenhet och insikt om de negativa följderna av nedskräpning och om alternativa produkter.

− Vår målsättning måste vara att minska på mängden plast som flyter runt i våra hav och annars hamnar fel och därför är kommissionens förslag välkommet. Finländska företag, forskningen och innovationen skulle kunna vara föregångare i ännu större grad än vi är idag. Det finns en klar marknadsnisch för produkter av mer hållbara material och innovationer kring hur våra hav kunde göras fria från plast, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

− Liksom med klimatförändringen överlag krävs långsiktiga åtgärder på flera olika fronter. Nationellt behövs en tydlig plaststrategi, som tydligare ser på materialets livscykel, i vilken grad och hur plast används, återanvänds och återvinns. Mer lokalt kan det offentliga erbjuda bättre tillgång till plastinsamlingar och på individplan finns det en mängd insatser vi kan ta till ifall vi har kunskapen och viljan att verkligen göra det.

− Jag är övertygad om att många gärna skulle minska på användningen av plast. Det offentligas uppgift är då att göra det enklare för individer att fatta mer långsiktigt hållbara beslut i vardagen.

Långvarigt och hårt arbete för Granholmens korsning i Jakobstad gav resultat

Fint att den mycket trafikerade korsningen vid Granholmens industriområde förbättras. Det är en vinst för trafiksäkerheten, näringslivet och hela regionen.

Läs föregående artikel

SFP – det mest företagsvänliga oppositionspartiet

Jag är otroligt glad att vårt arbete för att förbättra sysselsättningen och företagares verksamhetsförutsättningar uppmärksammas och får erkännande.

Läs följande artikel