Borgarsdóttir Sandelin: Vi motsätter oss all form av rasism

Kampen mot rasism och för allas lika värde går starkt fram runt om i världen. För tillfället ser vi starka krafter i USA som vill se ett slut på rasismen. Protester har setts även i sociala medier, där syftet har varit att synliggöra rasismen och visa solidaritet med alla som påverkas av rasism varje dag.

– Rasism är ett globalt problem, som existerar också utanför USA och som i allra högsta grad även finns här i Finland. Därför är det så viktigt att vi talar om det, utbildar oss och framförallt lyssnar på de som drabbas, för att tillsammans kunna forma våra samhällen fritt från rasistiska strukturer, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin anser att beslutsfattare bär ett särskilt ansvar då det gäller att nedmontera dessa strukturer och att göra sitt bästa för att skydda den delen av befolkningen som utsätts för rasism.

– Att motverka rasism handlar inte bara om att uppmärksamma diskriminering och olikabehandling av rasifierade personer, utan även uppmärksamma hur samhällets strukturer idag är uppbyggda, tillägger Borgarsdóttir Sandelin.  

Svenska folkpartiets politik har alltid baserat sig på medmänsklighet och solidaritet och vi är tydliga med att vi motsätter oss all form av rasism, idag och alla dagar på alla nivåer i samhället.

Idag arrangeras även en demonstration mot rasism på Senatstorget i Helsingfors.

Henriksson: Mera räls i huvudstadsregionen är en viktig klimatåtgärd

Den historiska tilläggsbudgeten som regeringen presenterade igår innehåller betydande stimulansåtgärder i form av ett stort infrastrukturpaket. Sammanlagt satsar regeringen bland annat 404 miljoner euro på nya infrastrukturprojekt, 30 miljoner på basvägnätet, 100 miljoner på kollektivtrafiken och 18 miljoner på cykelvägar.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Välkomna satsningar på barn och unga i den fjärde tilläggsbudgeten

Regeringen presenterade under tisdagskvällen en tilläggsbudget på sammanlagt 5,5 miljarder euro. Tilläggsbudgeten innehåller ett åtgärdspaket för att stödja barns och ungas välmående. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig för satsningarna på just barn och unga.

Läs följande artikel