Christina Salonius ny AD för SFP

Christina Salonius har utsetts till ny Art Director(AD) för SFP. Salonius ansvarar för partiets grafiska utseende och utformning. Salonius har en bred tidigare erfarenhet som grafiker och AD

– SFP har ett starkt varumärke och jag ser fram emot att fortsätta utveckla partiets grafik i den människonära linje vi tidigare haft, säger Salonius.

Christina Salonius inledde sitt arbete 2.5.2022.

Eva Biaudet fortsätter som SFP:s partifullmäktigeordförande

Svenska folkpartiet valde under sin partidag 21-22.5 ett nytt partifullmäktige. Partifullmäktige hade under söndag kväll 22.5 sitt konstituerande möte och återvalde Eva Biaudet från Helsingfors till dess ordförande. Till vice ordförande valdes Tomas Björkroth från Pargas. SFP:s partifullmäktige valde även under sitt möte ny partistyrelse.

Läs föregående artikel

Kia Ahlfors utsedd till verksamhetskoordinator för SFP Samkretsen

Kia Ahlfors har utsetts till verksamhetskoordinator för SFP Samkretsen. Tillsammans med verksamhetsledaren kommer Ahlfors att ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen.

Läs följande artikel