Dan Johansson vill bli kretsordförande i Nyland

Dan Johansson från Raseborg ställer sig till förfogande som ordförande för SFP i Nyland.

– Eftersom jag verkat som vice ordförande för kretsen sedan 2016 har jag en rätt klar bild uppdraget. Jag har därför beslutat att ställa upp som kandidat för posten som kretsordförande, säger Johansson

– Nyland är ur SFP:s synvinkel ett verkligt nyckellandskap. Nyland är avlångt och folkrikt och betingelserna är olika i Öst-, Mellan- och Västnyland. Det gäller allt från trafik och utbildningar till kultur och historia, säger Johansson.

– Vi är många svenskspråkiga, tvåspråkiga och finskspråkiga med starka band till det svenska just här i Nyland. Det är ett digert och långsiktigt uppdrag att jobba för att alla samhällstjänster kan skötas på vartdera språket. Om vi vill klara skivan måste vi kunna snacka ihop oss och kunna involvera finska samarbetspartners. Det är språkmajoriteten som till syvende och sist långt avgör vår framtid. Det behövs sociala talanger och förmåga att lyssna till motparten, anser Johansson.

– Jag vill bidra till att SFP kan vara en aktiv pådrivare i Nyland och det görs bäst genom samförstånd och enighet. Förutsättningarna finns redan och vi ska utveckla dem, konkluderar Johansson

SFP i Nyland väljer ny ordförande på sitt kretsmöte 8.5.2019 i Kervo.

Bergqvist vill bli ordförande för Folktinget

SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Svenska Finlands folkting.

Läs föregående artikel

”Helsingfors ska påverka regeringsprogrammet”

SFP:s gruppordförande Björn Månsson höll gruppanförande om budgetberedningen för 2020.

Läs följande artikel