Eva Biaudet är SFP:s borgmästarkandidat

SFP i Helsingfors har idag enhälligt nominerat riksdagsledamot Eva Biaudet till sin borgmästarkandidat i samband med det stundande kommunalvalet. Biaudet säger sig vara en motpol mot det inskränkta och inhumana.

– Helsingfors anger tonen till hela landets utveckling. Det är viktigt att vi har ett öppet och modernt Helsingfors som är dynamiskt och mångkulturellt, samtidigt som man värnar om vår tvåspråkighet. Det är helt avgörande för små och äldre att vi har dagisplatser och äldrevård som fungerar på båda inhemska språken, för att inte tala om bra skola för de svensk- och tvåspråkiga barnen, säger Biaudet.

– Helsingfors kan och ska vara en motpol till den bakåtsträvande och inhumana politik som hela regeringen nu verkar ha gått in för. Det har kanske inte tidigare känts så livsviktigt som nu att gå och rösta för ett bättre Helsingfors och ett bättre Finland. Också i framtiden kommer kommunen att ha en avgörande roll i hur alla vi lever i vår vardag. En stad där alla känner sig inkluderade är stark kulturellt och ekonomiskt, och lockar till sig framgångsrika företag.

– SFP har en viktig roll i Helsingforspolitiken, och i detta kommunalval avgörs mycket av det politiska inflytandet partier kommer att ha under kommande mandatperiod. Jag är mycket glad över att vi med Eva har en möjlighet att ytterligare stärka våra positioner inom Helsingforspolitiken, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

SFP i Herlsingfors nominerade även följande kandidater:

Ahonen Päivikki, Amnell Jan, Bergström Ann-Mari, Biaudet Eva, Björklund Sam, Bondsdorff Björn, Böstman Randolph, Elmgren Christa, Forsblom-Prittinen Frida, Forsberg Robin, Forsskåhl Petter, Freij-Hollanti Ragnar, Granlund Jona, Granroth Simon, Hamro Niki, Juth Kristina, Kainulainen Kevin, von Knorring Carl, Lahola Heidi-Jessica, Lindén-Linna Pia Maria, Michelsson Kristiina, Nieminen Linnea, Roos Ariel, Saarinen Daniel, Siitonen Jaan, Sjövall Mikael, Stenman Johanna, Taimitarha Paul (obunden) och Wiik Miki.

Kommunalvalet anordnas 9.4.

Slopa båtskatten och satsa på sysselsättningen

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen slopar den planerade båtskatten i samband med att regeringspartierna nu enas om att motorcykelskatten inte är en vettig idé.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland presenterar kommunalvalsprogrammet

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 14.2 2017

Läs följande artikel