Finlands trumfkort riskerar bli ett minne blott

SFP strävar efter att Finland ska ha världens bästa skola. Riksdagskandidat Frans Villanen påpekar att vi i många år glatt stoltserat med utbildningssystemet men att man på senare tid sett en negativ trend i inlärningsresultaten. Han tycker därför det är hög tid att vända trenden.

– För att återställa vår position i den absoluta toppen behöver vi ett flertal åtgärder: Vi behöver se över lärarnas arbetsmängd och utvärdera de reformer som gjorts. I de fall där önskat resultat inte uppnåtts behöver vi tänka om. Reformer är inte nödvändigtvis dåliga, men de bör följas upp, säger Villanen.

– Jag vill jobba för ett Finland där lärare har mer tid att fokusera på sin kärnuppgift, istället för att sitta försjunkna i planer och pappersarbete. Elevers ökade behov av stöd förutsätter också mer resurser. Skolorna behöver fler händer. Också fler speciallärare behövs. Därtill behöver vi trygga tillgången till kompetenta lärare i framtiden. Införandet av ett lärarregister kunde hjälpa oss på vägen.

Förutom de sjunkande inlärningsresultaten vill Villanen också lyfta orörligheten hos finländare som ett problem som behöver tacklas. Han menar att fyrtio procent av dagens barn har dålig kondition och WHO beskriver därför orörligheten som början på en folksjukdom.

 – Vi måste skapa en sund inställning till motion redan från ung ålder. Ett sätt att göra det här är att trygga gratis hobbymöjligheter för barn. Vi bör också utreda hur vi kan införa mer gymnastikundervisning i skolan på ett fungerande sätt. Därtill förespråkar jag en höjning av statens investeringsstöd för till exempel motionsanläggningar som idag ligger på 30 miljoner per år. Det här stödet hjälper kommuner att skapa fler motionsmöjligheter som i sin tur lockar unga bort från vardagsrumssoffan och ut i friska luften. Skateparken i Vasa är ett ypperligt exempel på det här, säger Villanen.

– I riksdagen är jag motiverad att arbeta för en skola där lärare upplever att de räcker till, elever får det stöd de behöver och mångsidiga motionsmöjligheter främjas. På högskolenivå skulle jag slopa förstagångsantagningen och införa ett räntetak på studielånet. Högskolestuderandes inkomstgränser har efter digert arbete höjts de senaste åren, men jag ser inget hinder att höja dem ytterligare. Det är inget fel på att arbeta.

Rehn-Kivi: Nu kan vi helt utrota cancerformer förorsakade av papillomviruset!

Lördagen den 4 mars firas den internationella HPV-dagen för att uppmärksamma papillomviruset, som förorsakar både livmoderhals- och strupcancer och besvärliga kondylomer. Riksdagsledamot och social- och hälsovårdsutskottets medlem samt ordförande för riksdagens vaccingrupp Veronica Rehn-Kivi (SFP) efterlyser i ett skriftligt spörsmål effektivare åtgärder för att vi i Finland ska bli av med papillomviruset helt och hållet.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Tröskeln för företagsamhet måste sänkas.

Det är dags att inse att arbetslivet lever i en förändring. Vi behöver en kombinationsförsäkring som täcker både egenföretagare och anställda, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel