Geografi: Helsingfors stad

Articles

SFP stöder budgetförslaget i Helsingfors: En budget som satsar på våra daghem, skolor och personalen

SFP har som stadsstyrelseparti varit med i förhandlingarna om nästa års budget i Helsingfors och ställer sig bakom budgetförslaget.

SFP i Helsingfors om stadens lönehöjningar: Mycket välkommet!

Helsingfors stad meddelade förra veckan att staden höjer lönerna för ett flertal yrkesgrupper inom fostran samt social- och hälsovårdssektorerna. Lönerna höjs på basis av både nationellt avtalade justeringar och stadens eget löneutvecklingsprogram. För genomförandet av löneförhöjningarna har staden reserverat fem miljoner euro. Löneförhöjningarna är något som SFP i Helsingfors länge arbetat för.

Granroth: Tiden för NATO är inne

I sitt partiprogram “Ett mänskligt och framgångsrikt Finland” har Svenska folkpartiet som målsättning att Finland år 2025 är medlem av NATO. SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granrothdelar med sig av sina tankar kring ämnet.

SFP tar plats i stadsmiljönämnden i Helsingfors

Förhandlingarna om förtroendemannaposterna i Helsingfors är avslutade och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har godkänt förhandlingsresultatet.

SFP i Helsingfors: SFP vill främja trivsamheten i parkerna

SFP:s gruppmotion om åtgärder för att främja trivseln i stadens parker och på andra allmänna områden godkändes på onsdagskvällen i Helsingfors stadsfullmäktige. Större sopkärl utlovas, liksom fler allmänna toaletter.

"Helsingfors ska påverka regeringsprogrammet"

SFP:s gruppordförande Björn Månsson höll gruppanförande om budgetberedningen för 2020.

Harms-Aalto gläds åt ökade resurser för elevvården

Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.

SFP i Helsingfors frågar: Brukarrum för narkomaner eller inte?

SFP i Helsingfors välkomnar en utredning av hur ett pilotprojekt med injiceringsrum kunde genomföras.

Helsingfors| Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

Helsingfors stadsfullmäktige debatterade på onsdagskvällen förslaget till vård- och landskapsreform som regeringen försöker driva igenom. Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige och hon är mycket kritisk.

SFP i Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval

Nuvarande kretsordförande i Helsingfors Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Hon har lett Helsingfors krets sedan 2016.

SFP i Helsingfors: ”Den svenskspråkiga servicen får inte glömmas bort”

SFP i Helsingfors kretsstyrelse diskuterade under verksamhetsårets sista styrelsemöte det stundande landskapsvalet och nomineringen av kandidater från Helsingfors i landskapsvalet.

SFP söker kontaktchef för Helsingfors krets

Svenska folkpartiet i Finland söker en kontaktchef vid Helsingfors krets för ett moderskapsvikariat.

Riv upp beslutet om att lägga ner barnledarutbildningen i Helsingfors

Viktigt med fortsatt barnledarutbildning i Helsingfors

HELSINGFORS| Gruppanförande i budgetdebatten

15.11.2017 Marcus Rantala håller SFP:s gruppanförande i debatten. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

SFP i Helsingfors prioriterar social- och hälsovård i stadsbudgeten

Hemvården av äldre, färdtjänsten, elevvården och annat stöd till unga som hotas av utslagning är några av SFP:s prioriteringar inför de förhandlingar om Helsingfors stads budget, som inleds nästa vecka.

SFP i Helsingfors: Glöm inte bort socialvården!

Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

Helsingfors: Gruppanförande i debatten om strategin

Gruppanförandet är i sin helhet på båda språken och framfört av fullmäktigegruppens viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

SFP i Helsingfors: Björn Månsson invald i HNS-styrelsen

Pressmeddelande 30.8.2017

HELSINGFORS| SFP i Helsingfors kräver närservice i strategin

Närservice med såväl dagis, skola, hemvård och hälsovård ska prioriteras i Helsingfors stads strategi för denna fullmäktigeperiod.

SFP i Helsingfors: Gruppanförande i debatten om bokslutet för 2016

SFP i Helsingfors gruppandförande 21.6.2017, framfört av Björn Månsson. Anförandet är i sin helhet på båda språken

SFP i Helsingfors valde ny styrelse

Pressmeddelande 25.4.2017 Publiceringsfritt genast

Donner kommer igen

Jörn Donner, Helsingforsare sedan 1855, ställer upp i kommunalvalet som obunden på Svenska folkpartiet i Finlands lista.

Helsingfors:Harms-Aalto ställer upp i Helsingfors

Martina Harms-Aalto, mångårig kommunalpolitiker i Grankulla, men sedan 2015 bosatt i Helsingfors, ställer upp på sfp:s lista i kommunalvalet i huvudstaden.

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

Helsingfors bör utreda möjligheten att bli en av städerna som deltar i ICORN:s nätverk som erbjuder fristad för förföljda journalister, författare och artister.

SFP i Helsingfors: Egen borgmästarkandidat målsättningen

SFP i Helsingfors fastslog på sitt möte igår att kretsen ämnar utse en egen kandidat till posten som Helsingfors borgmästare.

Helsingfors: SFP i Helsingfors nominerade sina första kandidater

På höstens första kretsstyrelsemöte igår nominerade kretsstyrelsen de första kommunalvalskandidaterna inför kommunalvalet 2017. Bland de nominerade kandidaterna finns sittande fullmäktigeledamöter, kretsstyrelsemedlemmar och partistyrelsemedlemmar.

Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Pressmeddelande Svenska folkpartiet i Helsingfors 16.8.2016

Helsingfors:"Det är viktigt att tron på att kunna påverka beslut som berör en själv bibehålls"

Cecilia Ehrnrooth (43), pol.mag, vill bli nästa kretsordförande för SFP i Helsingfors. Ehrnrooth arbetar som personalchef på Folkhälsan och har länge varit lokalpolitiskt engagerad.

Helsingfors: Veronica Hertzberg vill bli ordförande för SFP i Helsingfors

- Jag är hedrad av att många bett mig kandidera till posten som ordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors och ställer mig ivrigt till förfogande, säger Hertzberg

Biaudet: Kvinnornas andel borde vara 50 procent

Trots att Finland var först i världen med att göra kvinnor politiskt valbara dröjde mer än 50 år innan andelen kvinnor i riksdagen översteg 10 procent.

Helsingfors: Positivt för det tvåspråkiga Helsingfors

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis.

Helsingfors: Stark svensk utbildningsenhet

SFP:s stadsfullmäktigegrupp föreslår, med stöd av Helsingfors tvåspråkighetskommitté, att en stark servicehelhet för den svenska utbildningen grundas i Helsingfors.

Skamligt att tagande i förvar av barn fortfarande inte förbjuds

Riksdagsledamot Eva Biaudet är bestört över att inrikesministeriet inte tänker förbjuda tagande i förvar av barn.

SFP i Helsingfors: Försvaga inte den svenskspråkiga utbildningen

Helsingfors förbereder en förnyelse av sitt ledningssystem och sin organisation. I samband med det har överborgmästare Jussi Pajunen bland annat föreslagit att den svenska skoladministrationen ska bli en del av den finska.

Borgarsdóttir Sandelin fortsätter leda SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors kretsmöte, som i dag höll utbildningspolitiken högt på agendan, omvalde enhälligt Silja Borgarsdóttir Sandelin till kretsordförande.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors vill ha alternativ i skolnätsreformen

De svenska elevernas antal i centrum växer, vilket ger en möjlighet att undvika ett konstlat och olyckligt motsatsförhållande mellan olika stadsdelar då skolnätverket utvecklas, enligt SFP:s stadsfullmäktigegrupp.

Stadsbudgeten 2016

Marcus Rantala höll SFP-gruppens anförande.

Rantala leder tvåspråkighetskommitté

Helsingfors stadsstyrelse har idag på sitt möte tillsatt en tvåspråkighetskommitté. Marcus Rantala (SFP) valdes till ordförande för kommittén, vars mandatperiod sträcker sig till nästa kommunalval.

Stadens revision 2014

Päivi Storgård höll SFP-gruppens gruppanförande.

Stäng Hanaholmens kolkraftverk

SFP i Helsingfors kretsstyrelse vill att staden ska satsa på förnyelsebar energi och tycker därför att Hanaholmens kraftverk borde avvecklas.

Helsingfors ledningssystem

SFP:s fullmäktigegrupp är beredd att förnya stadens ledningssystem.

Silja Borgarsdóttir Sandelin leder SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors har på sitt extra kretsmöte idag valt Silja Borgarsdóttir Sandelin till ny kretsordförande. Hon efterträder Johan Ekman som flyttar utomlands till hösten och således inte kan fortsätta.

Silja Borgarsdóttir Sandelin vill leda Helsingfors

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp som kretsordförande för SFP i Helsingfors.

Dahlblom vill ta plats i ledningen för SFP

Christina Dahlblom, 36, företagare, ekonomie doktor och styrelseproffs kandiderar för posten som SFP:s vice ordförande.

SFP i Helsingfors riksdagsvalsprogram

SFP representerar en liberal världssyn som balanserar individuell frihet med social rättvisa.

Eva Biaudet siktar på comeback!

Biaudet tror på två mandat för SFP i Helsingfors.

SFP i Helsingfors nominerade Ira Grandén

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har idag nominerat Ira Grandén, 53, till riksdagsvalskandidat.

Resolution från SFP i Helsingfors kretsmöte

Kretsmötet omvalde Johan Ekman till kretsordförande. Till viceordförande valdes Silja Borgarsdóttir Sandelin och Thomas Holmén.

Ekman ställer upp för omval

Johan Ekman kandiderar för omval till ordförande för SFP i Helsingfors.

Jufo Peltomaa föreslår ny bolagsform för startup-företag

Startupföretagaren och Raptori-medlemmen Peltomaa (f.1971) ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Lotta Keskinen kandiderar i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors har nominerat ekonomie magister och politices kandidat Lotta Keskinen (30) till riksdagsvalskandidat i Helsingfors valkrets.

Helsingfors stadsfullmäktige beredde budgeten 2016

Björn Månsson höll gruppanförandet.

Liva upp Salutorget

Gayer och Rantala vill liva upp Salutorget i Helsingfors

Max Janzon kandiderar i riksdagsvalet

Politices doktor, överinspektör Max Janzon kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Christina Dahlblom kandiderar i riksdagsvalet

Christina Dahlblom, företagare, ekonomie doktor, styrelsemedlem och trebarnsmamma, kandiderar i riksdagsvalet, för SFP.

Björn Månsson kandiderar i Helsingfors

Stadsfullmäktigeledamot Björn Månsson, 61, ställer upp i vårens riksdagsval i Helsingfors. Kretsstyrelsen nominerade honom på torsdagskvällen.

SFP i Helsingfors för jämlik äktenskapslagstiftning

SFP i Helsingfors tog på sitt kretsstyrelsemöte idag ställning för en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Silja Borgarsdóttir Sandelin kandiderar

SFP i Helsingfors har idag nominerat Silja Borgarsdóttir Sandelin (29) till riksdagskandidat.

Päivi Storgård ställer upp i riksdagsvalet

Päivi Storgård, 48, ställer upp i vårens riksdagsval.

De svagaste får inte drabbas

Svenska Folkpartiet i Helsingfors förundrar sig över De Grönas linje gällande utbildningssektorns budget.

Marcus Rantala: Helsingfors står inför stora utmaningar

Tiderna är tuffa och osäkerheten stor när Helsingfors budget för kommande år har uppgjorts.

Utbildning prioriteras i Helsingfors

SFP:s Marcus Rantala: En ansvarsfull budget med starka prioriteringar på utbildningssidan.

SFP i Helsingfors nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har på sitt möte den 13.10 nominerat följande riksdagsvalskandidater:

SFP i Helsingfors nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har på sitt möte den 15.9 nominerat följande riksdagsvalskandidater:

Staden måste ta ansvar

SFP i Helsingfors kräver att staden visar ansvar i frågan om Norsens renovering.

SFP:s gruppanförande om bokslutet för Helsingfors

Stadsfullmäktige behandlade på sitt möte den 18.6 bokslutet för Helsingfors stad 2013. Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Päivi Storgård ställer upp för omval

Partiets nuvarande vice ordförande, stadsfullmäktigeledamot och EU-valskandidat Päivi Storgård, ställer då upp för omval till viceordförandeposten.

Nordisk skola till Helsingfors

Utbildningsnämnden gav på sitt möte på tisdag ett positivt utlåtande till initiativet om att starta en Nordisk skola i Helsingfors.

SFP i Helsingfors återvalde Ekman

Johan Ekman har enhälligt omvalts till kretsordförande för SFP i Helsingfors.

Resolution från SFP i Helsingfors kretsmöte den 12.4.2014

SFP i Helsingfors motsätter sig kraftigt den lagmotion som nu finns i riksdagen om att ett register över romska tiggare borde upprättas.

Fråga SFP:are!

Öppen frågetimme idag i Helsingfors.

Lärarutbildningen i Helsingfors

Den utlokaliserade svenskspråkiga lärarutbildningen i Helsingfors verkar bli av

Månsson: Nej till tvångsfusioner i Helsingforsregionen

Stadsdirektör Jussi Pajunens förslag om tvångsfusioner av kommuner också i Helsingforsregionen är oacceptabelt.

Ett jämställt EU?

Borgarsdóttir Sandelin, Böling och Gestrin lyfter upp behovet att diskutera hur jämställt EU.

Gunvor Brettschneider vill bevara Lappviken

I en fullmäktigemotion vill Gunvor Brettschneder (SFP) att staden gör upp en plan för hur historiskt värdefulla byggnader skulle kunna bevaras.

Regerande handbollsmästare kandiderar i EU-valet

- EU är för viktigt för att sjabblas bort. Därför måste vi noggrant välja vilka frågor EU ska satsa på, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.