Hanna Backman ny verksamhetskoordinator

Hanna Backman (f. 1978) ny verksamhetskoordinator för Kimitoön och Pargas.

Backman arbetar nu som kommunikationsexpert. Backman har en gedigen erfarenhet av SFP både som förtroendevald och som tjänsteman. Som medlem i Kimitoöns kommunstyrelse har Backman också en god insikt i aktuella kommunala frågor.

– Speciellt för Kimitoön och Pargas är, att det positiva arbete som SFP:arna gör för kommunen sällan syns tydligt utåt. Mina uppgifter som verksamhetskoordinator är att vara ett politiskt bollplank för våra beslutsfattare, att stöda informationen och att samla samhällsintresserade till diskussion – även utanför SFP-sfären, säger Backman.

Backmans arbete börjar 24/2.

Närtågen till Karis och Ingå räddade

Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist ser närtågtrafiken längs kustbanan som en livsviktig del av Västra Nyland och är mycket nöjda med ministeriets beslut att inte dra in närtågen till Ingå och Karis.

Läs föregående artikel

Rantala: En nordisk skola till Helsingfors

Nu borde man utreda möjligheterna att grunda en tvåspråkig nordisk skola i Helsingfors, föreslår Marcus Rantala.

Läs följande artikel