Henrik Wickström kandiderar för SFP i EU-valet

Henrik Wickström från Ingå ställer upp för SFP i Europaparlamentsvalet. Efter ett strålande resultat i riksdagsvalet med 3261 röster i Nyland, och 40% av rösterna i hemkommunen Ingå, tar Wickström nu sikte på Bryssel. Wickström är redo att ta sig an frågor som ekonomisk stabilitet och tillväxt, samt de europeiska värderingarna i Europaparlamentet.

Wickström är kommunstyrelseordförande i Ingå, och har en gedigen bakgrund inom kommunalt beslutsfattande. Med ett starkt kunnande inom lokal politik, ett flertal internationella förtroendeuppdrag och ett brett internationellt nätverk är Wickström färdig att axla förtroendet som Svenska folkpartiets representant i Europaparlamentet.

– Faktum är att vi nu måste stå upp för våra europeiska grundvärderingar; demokratin och våra fri- och rättigheter. Vi befinner oss i ett brytningsskede då det kommer till den värdegrund Europa är byggt på. Jag vill arbeta för ett ljust, öppet och fredligt Europa, säger Wickström.

De ekonomiska utmaningarna som Europa och den europeiska monetära unionen EMU står inför är något som oroar Wickström. Samtidigt är den globala uppvärmningen den största krisen unionen och hela världen har framför sej. Klimatet är en generationsfråga som politikerna inte längre kan blunda för.

– Vi måste på ett europeiskt plan lösa de problem vi har med ekonomin och klimatet. Vi behöver nu tydliga framtidsvisioner om hur vi vill att unionen utvecklas. Den europeiska handelspolitiken och infrastrukturerna är av största vikt då det kommer till en stärkt ekonomisk utveckling. Vi får inte glömma klimataspekterna, som för med sej utmaningar men också möjligheter. Vi måste ha ett Europa där företag, entreprenörer och innovationer kan frodas och växa. Endast då kan vi bibehålla den europeiska välfärden, samtidigt som vi begränsar den globala uppvärmningen till max. 1,5 grader, konstaterar Wickström.

Wickström, som är 24 år, studerar statskunskap vid Helsingfors universitet. Wickström är tvåspråkig och talar fem officiella EU-språk.

Ida Schauman siktar på Europaparlamentet: “Det är dags att ta tillbaka Europa från populisterna”


Ida Schauman, 30, ställer upp i EU-valet i slutet av maj med målsättningen att bli Svenska folkpartiets nästa europaparlamentariker. Schauman ställer upp för att hon tycker att ett starkt EU är en förutsättning för Finlands framtida utveckling och välmående.

Läs föregående artikel