Henriksson: En budget som andas framtidstro!

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist är nöjda med den budget som regeringen Rinne idag har kommit överens om.

– Finland har alla förutsättningar att klara sig bra i framtiden. Nu är det slutsparat på skolan och utbildningen. Den här regeringen håller sitt utbildningslöfte, och satsar nu på hela utbildningsstigen från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. Den subjektiva dagvårdsrätten återinförs, den grundläggande utbildningen får mer resurser liksom gymnasierna, yrkesskolorna och högskolorna, säger Henriksson.

– Regeringens mål att höja sysselsättningen till 75 % och att 60 000 fler personer sysselsätts är ytterst centralt för att vårt välfärdssamhälle skall kunna utvecklas. Därför är de (24) åtgärderna för att höja sysselsättningen viktiga. Likaså är regeringens linjedragningar för att främja investeringar samt satsningarna på forskning och utveckling ytterst viktiga. Det ska tas fram en företagsstrategi, förslag för att främja lokala avtal bereds och en strategi för att motverka mental ohälsa finns med. Allt det här är sånt som SFP länge lyft upp, konstaterar Henriksson.

– För många företag är bristen på arbetskraft det största problemet. För att göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft ska ansökningarna behandlas inom en månad. Dessutom ska utländska studerande få stanna kvar i Finland efter att de avklarat sina studier. Det här är viktigt för att höja sysselsättningen, säger Blomqvist.

– Jag är mycket glad över att vi äntligen lyckas höja de allra lägsta pensionerna och att de som lever på garantipension och de minsta folkpensionerna nu kommer att få det bättre. Viktigt är också att vi höjer barnbidragets ensamförsörjartillägg och att beskattningen lindras särskilt för låg- och medelinkomsttagare, slår Henriksson fast.

– När jag ser på budgeten med finlandssvenska glasögon är här också mycket bra saker – vi höjer Folktingets grundfinansiering, nationalspråksstrategin får 200 000 euro årligen, Vasa Centralsjukhus får den utlovade miljonen, Hangö-Hyvinge banan elektrifieras äntligen och dessutom reserveras pengar för att planera en förbättring av Vasa-Seinäjoki banan. Också rekommendationerna för god medicinsk praxis översätts till svenska. Det här är viktiga satsningar, konstaterar Henriksson.

 – För jordbruket finns också flera satsningar i budgetförslaget. Ett biogasprogram ska genomföras och det kommer mera pengar för miljöstödsprogrammet och kompensationsersättningar. Det här behövs för en hållbar inhemsk jordbruksproduktion samtidigt som det hjälper oss att uppfylla våra klimatmål, konstaterar Blomqvist som samtidigt tillägger att pengar för att byta oljeuppvärmning till andra uppvärmningsmetoder i fastigheter är viktigt. Budgeten innehåller också i övrigt rejäla satsningar på klimatet och miljön. 

– Som justitieminister känns det bra att få modernisera våra tingsrätter, så att de utrustas för att kunna uppta bevisning digitalt i framtiden. Det innebär exempelvis att ett vittne inte i hovrätten behöver upprepa det som hen sagt i tingsrätten, utan hovrätten kan se bandupptagningen. Det är en stor reform, som förhoppningsvis sparar både tid och lidande. För ett brottsoffer kan det vara ytterst traumatiskt att bli tvungen att flera gånger upprepa det man varit med om, konstaterar Henriksson.

 – Viktigt är också att vi satsar mera pengar på allt från poliser till åklagare och domstolar. Dessutom har vi också beslutat att vi satsar på försvaret och i budgeten reserverat medel för att inleda arbetet med att ersätta våra jaktplans prestationsförmåga fullt ut. Det här är oerhört viktigt för att Finlands försvar ska vara trovärdigt långt in i framtiden, slår Henriksson fast. 

– SFP har i sin politik alltid lyft fram vårt internationella ansvar och jag är glad att biståndet nu höjs med ungefär 100 miljoner euro totalt samtidigt som flyktingkvoten också höjs, säger Blomqvist. Viktigt är också att vi beslutit att satsa mer på en bra och smidig behandling av uppehållstillstånd. 

 

Bild:Statsrådet

SFP stärker sin företagspolitik


Ett företagarvänligt samhälle är A och O för att företagen ska ha goda förutsättningar att växa och anställa fler människor. Mer jobb och en högre sysselsättningsgrad skapar i sin tur välfärd. Regeringen vill nå en sysselsättningsgrad på 75 procent under denna regeringsperiod och ett företagarvänligt samhälle är i nyckelposition för att klara av den målsättningen.

Läs föregående artikel

Adlercreutz välkomnar regeringens program för att öka investeringarna


Regeringen presenterade på tisdagen sitt förlag till budget för år 2020. Samtidigt presenterades ett program som strävar till att sätta fart på investeringarna inom den finländska företagssektron.

Läs följande artikel