Henriksson: Finland behöver en äldreombudsman

Anna-Maja Henriksson

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att det behöver inrättas en äldreombudsman i Finland.

– Vi behöver en äldreombudsman, som övervakar seniorernas rättigheter och att äldreomsorgen fungerar bra. Det här har blivit fullständigt klart under de senaste dagarna i och med den grova vanvården som kommit fram inom äldreomsorgen. Seniorernas röst måste höras bättre. Därför behöver vi en nationell äldreombudsman. Särskilt då vi vet att Finland befolkning åldras och behovet av äldrevård ökar, säger Anna-Maja Henriksson.

– Vanvård inom äldreomsorgen är helt oacceptabelt. Vi måste skapa ett samhälle där seniorerna kan känna sig trygga, oberoende om du bor hemma, i ett privat eller kommunalt servicehem. Alla har rätt till en trygg ålderdom, säger Henriksson.

Nylander: Satsa på grundfinansiering och långsiktighet inom utbildningen

Under senare år har vi upplevt en ödesdiger trend, vår skola kan inte i samma utsträckning som tidigare erbjuda alla barn samma förutsättningar, utan hemmens socioekonomiska ställning påverkar inlärningen.

Läs föregående artikel

Väckarklockan ringer i sista sekunden

Det är aldrig bra när det går illa, men det är alltid bra, att det uppdagas. Därför är det bra att de hårresande bristerna som funnits i vissa privata hälsovårdsbolags verksamhet kommer fram just nu, säger Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och viceordförande för SFP.

Läs följande artikel