Henriksson fortsätter leda SFP

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under lördagens partidag i Vanda fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för Svenska folkpartiet sedan 2016.

– Jag blir lycklig av att få jobba med er, att få leda detta parti. Svenska Folkpartiet är mer än bara ett parti, vi är en folkrörelse. I den är vi alla viktiga, både du och jag. Jag vill att vi tillsammans målar upp SFP:s vision för framtiden Mitt Finland 2030 – Minun Suomeni 2030, sade Henriksson till partidagsdeltagarna. 

– Då jag gav mig in i politiken på allvar år 1997, gjorde jag det av ren nyfikenhet. Ett beslut jag inte ångrat. Och nu, drygt 25 år senare är jag fortfarande lika taggad att fortsätta i politiken.

Henriksson betonade att hon brinner för att vara med och skapa ett bättre Finland, att kunna göra skillnad, att kunna träffa människor, att ta till sig deras bekymmer och söka lösningar. 

– Mitt hjärta sjunger när barnet som känt sig utanför och mobbad igen skrattar och ler. När den äldre som varit orolig att förlora synen, får operationen gjord och kan se bättre igen. Då ensamförsörjaren som varit utan jobb äntligen hittar vägen framåt. Då företagaren som på grund av coronakrisen nästan gav upp, ser nytt ljus i tunneln. När rättvisa skapas och människor känner att samhället stöder dem, säger Henriksson.

– SFP kommer att under min ledning fortsätta att jobba för hela Svenskfinland och hela Finlands bästa. Jag vill engagera så många regioner och kommuner som möjligt. Den nyaste partibarometern visar att en exceptionellt stor del av finländarna, hela 39 procent, ser positivt på SFP. Den här ska vi ta vara på och det här ger oss otroligt goda förutsättningar inför kommunalvalet, säger Henriksson.

– Jag vill se SFP växa som parti. Det ska kännas naturligt och tryggt för alla finländare att rösta på oss, oberoende modersmål. Därför ska vi lägga målet högt. I kommunalvalet ska vi ha kandidater i minst 60 kommuner och i en större del av Finland än någonsin tidigare. För jag är helt säker på att intresset för SFP kommer att växa ytterligare när det finns en SFP-kandidat i kommunen att rösta på, säger Henriksson

 

Partidagen återvalde även Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström som viceordförande för SFP.

– Det känns verkligt fint att som vice ordförande få fortsätta jobba med att stärka de svenska strukturerna i vårdreformen, skapa en mer flexibel arbetsmarknad och skapa en bättre framtid på barn och unga. Vi behöver dynamiska städer och innovativa lösningar för skärgård och landsbygd, säger Bergqvist.

– Jag är otroligt glad för att få fortsatt förtroende som vice ordförande. SFP ska även framöver arbeta för ekologisk hållbarhet, att vårt samhälle är konkurrenskraftigt och sysselsätter människor och att våra unga får bästa möjliga småbarnspedagogik och skola. Förslaget till vårdreform måste också vidareutvecklas för att nedskärningar i vården inte är slutresultatet. De här frågorna är viktiga för mig som helsingforsare, men även för SFP nationellt, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– Jag är ödmjukt tacksam för att få fortsätta som vice ordförande för partiet. Nu är siktet på kommunalvalet och jag ser framemot att tillsammans med partiaktiva jobba för att vi ska göra det bästa kommunalvalet någonsin. SFP ska kännas som det rätta kommunpartiet i såväl städerna och på landsbygden, säger Wickström. 

Adlercreutz på partidagen: SFP är starkt i kriser

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonade i sitt tal på SFP:s partikongress i Vanda att det finns två egenskaper som behövs särskilt mycket i en kris. Den ena är flexibilitet, den andra är kreativitet, förmågan att lösa problem.

Läs föregående artikel

Bergqvist: tre konkreta förslag för att vård på svenska ska bli bättre

I sitt tal på SFP: s partidag den 26.9 lyfte SFP: s viceordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist fram att det behövs resurser, fakta och struktur för att få en fungerande vård på svenska.

Läs följande artikel