Henriksson fortsätter leda SFP

Riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson återvaldes enhälligt till partiordförande för Svenska folkpartiet i Finland på partidagen i Vasa. Hon har lett SFP sedan 2016. Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström valdes till vice ordförande.

– Resultaten från den här politiska våren talar för sig själv. Det finns en klar beställning på vår politik. Finland behöver SFP och den liberala, frisinnade borgerliga politik som partiet står för. SFP ska vara “Nära dig” och i framtiden finnas på ännu flera orter än nu, säger Henriksson.

– SFP gjorde ett gott resultat i både riksdagsvalet och EU-valet. Samtidigt vet vi att hela samhället är i ständig förändring och därför ska också vi ha beredskap och vilja att förnya och utveckla SFP:s verksamhet. Särskild vikt ska också sättas på Helsingfors och Nyland. Partiet ska växa och vi ska se till att det i nästa kommunalval finns möjlighet att i allt flera kommuner kunna rösta på SFP. Samhället bygger vi tillsammans och jag är övertygad att SFP:s värderingar delas av de flesta finländare idag. Därför finns det potential för oss att växa, säger Henriksson.

Borgarsdóttir Sandelin som är stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors har varit vice ordförande i tre år.

Sandra Bergqvist har varit vice ordförande i två år. Bergqvist kommer från Nagu och blev i vårens riksdagsval invald som riksdagsledamot.

Henrik Wickström, studerande och kommunstyrelseordförande från Ingå, valdes nu till sin första period som vice ordförande.

Bergqvist vill se en svensk direktör på ÅUCS

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist lyfte i sitt anförande på Svenska folkpartiets partidag i Vasa upp problematiken kring ÅUCS och regeringsprogrammets konkreta inverkan på Åboland.

Läs föregående artikel

Andersson och Borgarsdóttir Sandelin blir specialmedarbetare

Svenska riksdagsgruppens politiska rådgivare Otto Andersson har kallats till specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel