Henriksson fortsätter som SFP:s partiordförande

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson fick enhälligt fortsatt förtroende på veckoslutets partidag. Hon hade ingen motkandidat.

Fortsatt förtroende fick även riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Det blev en hård kamp om den tredje viceorförandeposten mellan Svensk Ungdoms tidigare förbundsordförande Ida Schauman, och Kommunförbundets Sandra Bergqvist. Bergqvist vann över Schauman med 20 röster.

Därmed består SFP:s presidium för perioden 2017-2018 av partiordförande riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (Jakobstad), samt vice ordförandena riksdagsledamot Anders Adlercreutz (Kyrkslätt), stadsfullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin (Helsingfors) och Kommunförbundets sakkunnige Sandra Bergqvist (Pargas).

Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta poistettava

Svenska folkpartiets vice ordförande Anders Adlercreutz uppmanade i sitt tal på SFP:s partidag regeringen att slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henrikssons linjetal

Partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal för partidagen i Helsingfors 2017

Läs följande artikel