Henriksson och Adlercreutz: En hög sysselsättningsgrad, fler investeringar och en sporrande skattepolitik är grunden för ett framgångsrikt och välmående Finland

Svenska riksdagsgruppen håller sitt sommarmöte i Östra Nyland i början av denna vecka. Riksdagsgruppen besöker bland annat Fortums kraftverk i Lovisa och Neste i Sköldvik, Borgå.

– Vi bör sikta på en sysselsättningsgrad på 80 procent som i de övriga nordiska länderna. Det som skiljer dem från oss är en mer flexibel arbetsmarknad. Här måste vi fortsätta reformarbetet. Lokala avtal är viktiga för att skapa den flexibilitet som helt klart behövs. Vi vill  se bättre förutsättningar för lokala avtal, också för små och medelstora företag. I gengäld kunde arbetstagarna ha en starkare representation i företagets ledningsorgan, enligt svensk modell. Arbetslöshetsskyddet borde reformeras så att det blir mera sporrande, slår riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz fast.

-Svenska folkpartiet vill se ett framgångsrikt Finland. Rysslands brutala krig i Ukraina påverkar oss alla, men det ska inte hindra oss från att utveckla vårt land. SFP vill trygga tillväxten, förstärka Finlands konkurrenskraft och främja en positiv framtidstro bland finländarna. Vårt land behöver flera som arbetar, flera investeringar som skapar arbetsplatser samt en skatte- och socialpolitik som sporrar till arbete. Det här är grunden för ett framgångsrikt och välmående Finland, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson framhåller att det är särskilt i de små- och medelstora företagen som de nya arbetsplatserna skapas. Därför behöver det finländska näringslivet och företagen ges de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas.

– Flit ska alltid vara lönsamt. Beskattningen ska alltid sporra till företagande och till företagsamhet. Samfundsskatten bör vara konkurrenskraftig. Vinster som investeras tillbaka i företagets verksamhet borde beskattas med en lägre skattesats, exempelvis 15 procent. Dessutom borde start-up företag befrias från att betala samfundsskatt under till exempel de första två-tre verksamhetsåren. Det är också nödvändigt att stöda forskning och utveckling. Därför är det skatteavdrag för små-och medelstora företag som regeringen redan fattat beslut om mycket viktigt, säger Henriksson.

Adlercreutz påpekar att arbetskraftsbristen är ett faktum i många sektorer och att Finland därför behöver arbetsrelaterad invandring.

– Det är dags att förpassa behovsprövningen av arbetsrelaterad invandring till historien. Genom att avskaffa behovsprövning blir det lättare för branscher som lider av arbetskraftsbrist att hitta arbetstagare. Migrationsverket fungerar inte som det är i dag . Vi måste skapa en skild kanal för arbetskraftsrelaterad invandring, säger Adlerceutz.

– Vi måste också få bort de praktiska hindren som finns för asylsökande att ta emot arbete. SFP vill att alla ukrainska flyktingar ska kunna jobba och därför bör alla onödiga hinder avlägsnas, säger Henriksson.

Under sommarmötet kommer Svenska riksdagsgruppen att ingående diskutera olika alternativ för att bekämpa inflationen och stärka de finländarnas köpkraft som speciellt mycket lidit på grund av den stigande inflationen och de höjda elpriserna.

Adlercreutz: Lagstiftningen bör rättas till för att träbyggandet skall ta fart

Det är dags att en gång för alla slå fast, att finländskt trä inte brinner bättre i Finland än i Sverige, sade Anders Adlercreutz, när Svenska riksdagsgruppen besökte träelementföretaget Timberpoint i Lovisa på måndagen.

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppen: Glöm inte Ukraina!

Världen stod i chock när bomberna började falla på vårvintern över Ukraina. Det brutala anfallskriget i Ukraina fortsätter ännu idag. Svenska riksdagsgruppen har diskuterat Rysslands fortsatta attacker i Ukraina på sitt sommarmöte i Östra Nyland.

Läs följande artikel