Henriksson: Regeringen beviljade pengar för nybygget av skolhemmet Lagmansgården – viktigt beslut för hela Svenskfinland!

Regeringen har idag beviljat 12,4 miljoner euro för ett nybygge av Lagmansgårdens skolhem, som samtidigt flyttar från Pedersöre till Pirilö i Jakobstad.

 – Lagmansgårdens framtid har varit hotad i flera omgångar och de nya utrymmena är resultatet av långsiktigt och gediget arbete av såväl Svenska folkpartiet som ett flertal andra aktörer i Svenskfinland. Jag är oerhört glad att nybygget nu äntligen blir verklighet, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

I fortsättningen kan Lagmansgården erbjuda såväl krävande vård utom hemmet som särskild omsorg.

– Lagmansgården är det enda skolhem i hela Finland  som fungerar på svenska och det är givetvis oerhört viktigt att den verksamheten nu tryggas på lång sikt. Det handlar i slutändan om jämlik service för våra svenskspråkiga barn och unga som av olika orsaker inte kan bo hemma, och behöver särskild omsorg och tillsyn.

– I samband med nybygget ökas också antalet platser i skolhemmet från nuvarande 12 till 19. Det betyder alltså att skolhemmet kommer att kunna ta emot flera ungdomar. Även det är välkommet, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson: Hushållsavdraget bör höjas

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att hushållsavdraget bör höjas. Henriksson välkomnar Akavas dagsaktuella ställningstagande om att utveckla hushållsavdraget. Akava föreslår att avdragets maximibelopp höjs till 4 500 euro och att ersättningsdelen höjs till 60 procent. Därtill borde självriksdelen avskaffas.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Coronaåret ändrar på utbildningssektorn

Den utbildningspolitiska redogörelsen, som publicerades idag, kunde inte ha kommit lägligare – av många olika orsaker. Det anser Mikko Ollikainen, SFP:s medlem i riksdagens kulturutskott. Senast gjordes en motsvarande nationell redogörelse för 15 år sedan.

Läs följande artikel