Henriksson: Vi vill maximera vår egen säkerhet, inte vara ett hot mot någon!

– Det mest värdefulla vi har är vår frihet och självständighet. Vår viktigaste uppgift som företrädare för Finlands folk, är att i varje sammanhang handla så att vi gör allt för att trygga Finlands suveränitet och folkets framtida trygghet och säkerhet, sa partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) idag i riksdagens historiska debatt om Finlands Nato-medlemskap.

– När jag tänker tillbaka på min barndom, tänker jag att det viktigaste arv mina föräldrar gav mig, var vårt lands självständighet. Min far, liksom så många av hans jämnåriga, skickades till fronten för att försvara fosterlandet under andra världskriget.  Min mor, liksom så många andra unga sjuksköterskestuderande, tog hand om sårade soldater på krigssjukhus runt om i Finland. I Helsingfors, i Rovaniemi, i Jakobstad. Många finska soldater fick lägga livet till för att vi skulle få bo i ett självständigt land. Många blev skadade eller invalidiserade för livet. Men vi klarade det – tillsammans. Lilla Finland lyckades stå på sig mot anfallaren Sovjetunionen. Ett krig som satt sina spår i oss, och som gjort oss medvetna om att inget ska tas för givet. Ett krig som också gav oss lärdomen: ”aldrig mera ensam” som general Adolf Ehrnrooth uttryckte det, beskrev Henriksson.

Rysslands och Putins brutala invasion av Ukraina den 24 februari i år innebar en omedelbar förändring av det säkerhetspolitiska läget i Europa och för vårt eget land. Det är Rysslands uttalade mål att förändra Europas säkerhetsordning. Att Ryssland väljer att attackera ett fredligt grannland är ett allvarligt brott mot internationell rätt och mot mänskliga rättigheter. 

Henriksson påtalade att hon och Svenska Folkpartiet redan en längre tid varit för ett finländskt Nato-medlemskap.

– Men det har varit uppenbart, att det är en bit som har fattats i vår säkerhetspalett, sade Henriksson och framhöll att det nu är dags för Finland att bli medlem av försvarsalliansen Nato och att göra det sida vid sida med vår goda granne Sverige. 

– Finland behöver sitta med vid alla de bord där viktiga beslut för vårt lands framtid och Europa fattas. Och vi behöver söka det bästa och starkaste preventiva skydd vi kan få. Det ska vara så oattraktivt som möjligt för någon att ens tänka tanken att gå till militärt angrepp på vårt land, sade Henriksson.

Vi vill maximera vår egen säkerhet. Vi vill inte vara ett hot mot någon. Tvärtom ska vi fortsätta som nation att jobba varje dag, för fred, frihet och mänskliga rättigheter, avslutade Henriksson.

Bergqvist: Ansökan om NATO-medlemskap är rätt beslut

Riksdagen förde idag en historisk remissdebatt om ett finskt NATO-medlemskap. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) stöder beslutet att ansöka om ett NATO-medlemskap och lyfte i sitt anförande upp finländarnas förmåga att bemöta kriser.

Läs föregående artikel

Biaudet: Två länder som står för fred, demokrati och frihet, tar nu tillsammans ett steg mot Nato-medlemskap

Riksdagen har idag fört en responsdebatt om Statsrådets redogörelser om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen och om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön. Riksdagsledamot Eva Biaudet betonade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande Finlands framtida Nato-profil och det goda samarbetet med Sverige.

Läs följande artikel