Henriksson vill gå vidare med bestämmelser gällande moderskap

Justitieminister Henriksson: Jag vill gå vidare med bestämmelser gällande moderskap, det handlar om rättvisa för barnen.

 Justitieministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet berett ett förslag till en ny lag om faderskap. I samband med detta har man utrett möjligheten att i faderskapslagen även föreskriva om frågor som hänför sig till bestämmande av moderskap. Inom regeringen råder det olika uppfattningar ifall man enligt regeringsprogrammet också borde ta in bestämmelser om moderskap i lagstiftingen. Justitieminister Anna-Maja Henriksson ser ändå det som ytterst viktigt att fortsätta beredningen av bestämmelserna gällande moderskap.

– Vi har inom regeringen uppfattat regeringsprogrammet på olika sätt, men nu ser det ut att finnas en öppning för att fortsätta beredingen gällande moderskapsfrågan. Jag vill själv gå vidare med bestämmelserna om moderskap, avslutar Henriksson

Henriksson ställer upp i riksdagsvalet

Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval i riksdagsvalet 2015

Läs följande artikel