Johanna Holmäng fortsätter leda SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 20.3.2021 valt ny styrelse och presidium. Johanna Holmäng från Pedersöre omvaldes till ordförande.

– Jag tackar varmt för förnyat förtroende. Jag ser fram emot att fortsätta leda vår krets tillsammans med styrelsen. Vi står inför nya utmaningar i och med vårdreformen. Medborgarnas behov av och rätt till grundläggande service är lika oavsett boningsort. Men SFP i Österbotten ska var det parti som bygger det nya Österbotten, säger Johanna Holmäng och fortsätter:

– Det är Svenska folkpartiet som är det ledande partiet och det är inte en slump att det går så bra för våra kommuner. Vi ska vara det ansvarstagande partiet, som ansvarar för människors välbefinnande men också för det ekonomiska läget. Det gör vi som ett team,  alla tillsammans, säger Holmäng.

Även vice ordförande Barbro Kloo från Vasa och Henrik Antfolk från Kristinestad återvaldes.

– Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta jobba för ett fortfarande starkt SFP i Österbotten. Vi har ett gott utgångsläge med 495 kandidater. Vi går till val med ledorden framtidstro, ansvar och utveckling, säger Barbro Kloo.

– Det känns hedrande att omväljas till vice ordförande. Vi har en intressant tid framför oss och bland annat ett viktigt kommunalval. Det krävs målmedvetenhet och stort engagemang från oss alla, och jag vill dra mitt strå till stacken, säger Henrik Antfolk.

Kretsmötet valde ny styrelse, som består av presidiet samt 14 ordinarie medlemmar jämte ersättare.

Följande personer valdes till medlemmar i SFP i Österbottens kretsstyrelse för kommande verksamhetsår:

2021-2023:

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse

Larsmo: Jan Ray, ersättare: Karita Nynäs

Nykarleby: Mikael Lindvall, ersättare: Maria Palm

Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Jaana Silander

Vörå: Victor Ohlis, ersättare: Johanna Skarper

Malax: Minna Söderholm, ersättare: Ann-Helen Ståhl

Karleby: Jan-Ove Nyman, ersättare: Camilla Wikman

Svensk Ungdom: Chatarina Doktar, ersättare: Joakim Lasén

 

2020-2022:

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Tor Nygård

Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Lars-Erik Holmblad

Korsholm: Tomas Bäck, ersättare: Ulla-Maj Salin

Svenska kvinnoförbundet: Leena Nikkari-Östman, ersättare: Carola Bengs-Lattunen

Svenska seniorer: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss

Kompletteringsval (2020-2022): Närpes: Gun Granlund, ersättare: Roberth Sjöström

 

Kretsmötet ordnades i år digitalt via Zoom. Totalt 98 ombud deltog.

Norrback: Yrkesfiskarnas roll tryggas i den nya lagen om fiske

Riksdagsledamot Anders Norrback, välkomnar regeringspropositionen som kommer att förbättra möjligheterna för yrkesfiskare att registrera sig som fiskare av klass 1. Registreringen av de olika klasserna är viktigt för att fiskandet som yrkesfiskare ska vara möjligt i framtiden.

Läs föregående artikel

Viktigt att aktivt främja det nordiska samarbetet

Idag firar vi Nordens dag. Den 23 mars 1962 var datumet då de nordiska länderna undertecknade Helsingfors-avtalet, vilket fortfarande ligger till grund för både det parlamentariska samarbetet och samarbetet regeringarna emellan. Nordens dag är ett tillfälle att fira den nordiska samhörigheten och de nordiska ländernas nära samarbete. Under det gångna året har följderna av coronapandemin ändå väckt frågor kring det nordiska samarbetet.

Läs följande artikel