Juha Tapiola övergår till Svenska folkpartiet och ställer upp i välfärdsområdet i Päijänne Tavastland

Juha Tapiola, vicehäradshövding och medlem av Lahtis stadsfullmäktige, ställer upp i välfärdsområdesvalet på SFP:s lista. Tapiola är därmed den tredje och sista kandidaten på partiets lista. Tapiola har tidigare tillhört De gröna.

– Jag övergår till SFP för jag känner att partiets värderingar motsvarar bättre mina egna. En kandidatur i välfärdsområdesvalet och SFP:s målsättningar i valet är viktiga för mig, säger Tapiola.

– I valet i januari väljs ett fullmäktige för välfärdsområdet Päijänne Tavastland. Välfärdsområdet kommer framöver att ansvara för såväl social- och hälsovården som räddningsväsendet. Det första fullmäktige för välfärdsområdet kommer att dra upp är riktlinjerna för hur det kommande välfärdsområdet ska byggas, hur dess ledningen kommer att se ut och hur tjänster som är viktiga för varje finländare kommer att organiseras i framtiden. Jag vill vara med att bygga vårt välfärdsområde från början, säger Tapiola.

– För mig är det viktigt, att vården blir smidigare när välfärdsområdet nu ansvarar för social- och hälsovården.För mig är det viktigt, att du får den vård du behöver och hjälp när du det behöver och att du inte bollas från lucka till lucka. Jag vill fortsätta mitt konsekventa arbete för att öka öppenheten och transparensen i förvaltningen även inom välfärdsområdets verksamhet, säger Tapiola

Svenska folkpartiet har valförbund med Samlingspartiet i Päijänne Tavastland. SFP har tidigare nominerat Tomi Honkanen och Pia Tyyskä till partiets kandidater.

Henriksson: Den nya nationalspråksstrategin stärker svenskans ställning

Statsrådet godkände idag en ny nationalspråksstrategi. Med sina 62 åtgärder ska strategin stärka allas rätt att få service på de båda nationalspråken. I nationalspråksstrategin finns många åtgärder som SFP arbetat hårt för.

Läs föregående artikel

Bergqvist: En tydligare terroristlag är nu godkänd

Riksdagen har den här veckan godkänt ett lagförslag som leder till att straffbestämmelserna om terroristbrott ändras och kompletteras. Riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande, Sandra Bergqvist, är nöjd med uppdateringen av strafflagen.

Läs följande artikel