Just nu behöver vi trygghet – och trygga beslutsfattare

Har du det som krävs?
Året 2020 var på många sätt ett tungt och omvälvande. Den öppna, fria och varma gemenskap vi kände till förvandlades plötsligt till ett tyst och isolerat samhälle. Vi lärde oss att hålla avstånd och minska på det roliga och sociala, som att umgås med vänner och familj, äta på restaurang eller resa både utomlands och hemma i Finland. Mot slutet av 2020 började vaccinationen mot COVID-19, men få vågar hoppas att vi kommer återgå till det som var normalt innan coronapandemin. Nu vet vi att vi inte är immuna mot kriser, och att samhället behöver stå stabilt för att klara sig. Stabilitet behövs på nationell och regional nivå – men också i varje kommun.

I juni går kommunalvalet av stapeln och Svenska folkpartiets kandidatnominering ser lovande ut. I SFP:s kandidatpalett finns redan erfarna politiker och nya ansikten – och varje person har påverkats av coronapandemin på ett sätt eller annat. Sedan COVID-19 tvingade samhällen att stängas, har många troligen reflekterat över kommunens beredskap och stabilitet. Vi behöver lokala samhällen där vi kan lita på att bastjänsterna fungerar, men samtidigt är trivseln i kommunen fundamental. I tider när gym stängs och hobbyer inhi­beras, är det viktigt att kommuninvånarna erbjuds andra sätt att motionera på och sätt att uppleva kultur och sociala evenemang på. Det är också viktigt att varje kommuninvånare känner sig som en del av den lokala 

gemenskapen. Coronapandemin har belyst vikten av stabilitet i kommunen men den har också skapat tvivel och oro inför framtiden – inte minst gällande kommunalvalet. Hur ska en påverka och hur ska en föra kampanj?

Även om 13 juni är dagen med stort D, är månaderna och veckorna före också oerhört viktiga. Frågorna som diskuteras under valkampanjen lämnar ett avtryck i den framtida kommunalpolitiken. Fastän goda kandidatlistor och ett högt valdeltagande är avgörande för de kommande fyra åren, bidrar diskussionerna som förs innan valdagen till vilka frågor som lyfts fram i kommunalpolitiken. Oavsett om du själv kandiderar, hjälper till i kampanjen på något sätt eller övervakar politiken påverkar du den politiska diskursen. Varje inlägg du gillar eller kommenterar på sociala medier, varje insändare i din lokaltidning och varje snabbt samtal med bekanta i matbutiken formar politiken. Underskatta alltså inte din potential att göra skillnad

.

Andra klassiska påverkningsmöjligheter blir färre – torgjippon och fysiska kampanjmöten lär vi se mindre av än under tidigare val. Situationen är obekant för alla och många undrar hur vi kan nå ut till de målgrupper som vi annars pratar med ansikte mot ansikte. Det är bra att minnas att Svenska folkpartiet är i samma situation som alla andra partier, men att vinnaren är den som lyckas anpassa sig till den nya verklighet vi lever i. Efter att den chocken som följde coronapandemin hade lagt sig flyttades SFP:s evenemang och utbildningar från det fysiska rummet till det virtuella. Visst har detta medfört en del tekniskt trubbel, men partiet och medlemmarna har påvisat flexibilitet. Lokalavdelningar och kommun­organisationer, och även enskilda kommunalvalskandidater, har ordnat digitala evenemang på olika plattformar. Sociala medier för med sig möjligheten att nå ut till en bredare målgrupp. Hur når vi då ut till dem som inte har sociala medier? Här kommer traditionell media in. Att skriva insändare till tidningar är ett bra sätt att nå ut till dem som inte är aktiva på sociala medier som Facebook, Instagram eller Twitter. För en personlig diskussion ska inte ett telefonsamtal undervärderas.

”Oavsett om du själv kandiderar, hjälper till i kampanjen på något sätt eller övervakar politiken, påverkar du den politiska diskursen. Varje inlägg du gillar eller kommenterar på sociala medier, varje insändare i din lokal­tidning och varje snabbt samtal med bekanta i matbutiken formar  politiken. Underskatta alltså inte din potential att göra skillnad.”

I april röstar du om frågor om ekonomi, sysselsättning och hållbar utveckling. Svenska folkpartiet har på riks­nivå visat att vi är ett parti att räkna med då det krisar. Svenska riksdagsgruppen, har tillsammans med partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson i spetsen, hållit huvudet kallt och tagit pragmatiska och hållbara beslut. Också i kommunerna krävs genomtänkta beslut – många utmaningar, och möjlig­heter, är på kommande. Komplicerade ekonomiska beslut ska fattas, samtidigt som social- och hälsovårdsreformen innebär att enskilda kommuner inte längre kommer behöva bära ansvaret för de kostnader som befolkningens stigande medelålder och sjuklighet medför. I mars inleds de kommunala sysselsättningsförsöken där de del­tagande kommunerna kommer att testa olika metoder att förverkliga arbetsförmedlingen. När försöket tar slut år 2023 kommer resultaten att utvärderas. Kort sagt står de kommunala beslutsfattande inför en utmanande men spännande period som färgas av coronapandemins konsekvenser.

Ja, året 2020 var tungt och omvälvande. Vi har blivit påminda om vikten av en välfungerande kommun och, framförallt, vikten av en välfungerande lokal gemenskap. Kommunen är inte längre en abstrakt institution – du är en del av din kommun och du har både en rättighet och en plikt att bidra till gemenskapen. Politik är viktigt och det är ett privilegium att kunna påverka. Kanske du vill bidra genom att kandidera i kommunalvalet? 

Det första kommunalvalet, 1996, öppnade dörren till SFP för Anna-Maja Henriksson

"Ta aldrig för givet att någon annan tycker att saker är lika självklara som du tycker", säger Anna-Maja Henriksson. Redan under sin första period i Jakobstads stadsfullmäktige, efter kommunalvalet 1996, lärde sig Henriksson att inte ta något för givet. Det som du tycker är självklart kan vara fullständigt oklart för någon annan, påminner hon.

Läs föregående artikel

Lätta poäng bär inte långt

Man ska inte ta någonting för givet. Det är helt klart en av lärdomarna från året som gått. Vi ska inte tro att vi inte är en del av en global värld där allt inverkar på allting. Men vi ska inte heller tro att ens de mest stabila strukturer består av pur egen tyngd.

Läs följande artikel