Kvinnojouren fick donation av Henriksson

Kvinnojouren fick donation om 5.020 € av justitieminister Anna-Maja Henriksson

Jag är väldigt glad över att idag ha kunnat överräcka en donation om 5.020 € till Kvinnojouren i Jakobstad, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I samband med min 50 års dag, valde jag att stöda det viktiga arbete som Kvinnojouren i Jakobstad gör, genom att låta personer och organisationer som så ville, uppvakta med stöd till Kvinnojouren eller det anrika Pedersöre tingshus.

Kvinnojouren som jobbar utgående från frivillig arbete, fyller en väldigt viktig funktion i Jakobstadsregionen, och kan erbjuda skydd för kvinnor och barn som hotas eller utsatts för våld. Med donationen vill minister Henriksson medverka till att Kvinnojouren kan fortsätta sitt värdefulla arbete, för utsatta kvinnor och barn.

Henriksson kommer att senare i vår att överräcka en donation till Pedersöre Tingshusförening.

Gestrin: Kustnära yrkesfisket är miljövänligt

Christina Gestrin försvarar yrkesfiskarna mot negativ propaganda

Läs föregående artikel

Månsson: Nej till tvångsfusioner i Helsingforsregionen

Stadsdirektör Jussi Pajunens förslag om tvångsfusioner av kommuner också i Helsingforsregionen är oacceptabelt.

Läs följande artikel