Miljövänlig omställning viktig – inled byggandet av Esbostadsbanan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att regeringen går vidare med planerna på att bygga Esbostadsbanan. Det skulle vara en viktig investering – som skapar tillväxt och livskraft.

 Staten blir tvungen att stimulera ekonomin på många sätt. I det är investeringarna i infrastruktur en viktig del. Enligt mig är det viktigt att man satsar på investeringar som skapar tillväxt, stärker näringslivets verksamhetsförutsättningar och främjar klimatarbetet. De här kriterierna uppfylls då Esbostadsbanan byggs, säger Wickström.

Wickström påminner att det nödvändiga planeringsarbetet för projektet redan är gjort. Nu saknas bara de anslag som behövs för förverkligandet, vilket kräver ett investeringsbeslut av riksdagen. Enligt Väyläverket skulle kostnaden för banan uppgå till 275 miljoner euro.

Enligt Wickström handlar utvecklandet av Esbostadsbanan om en investering som skulle få positiva effekter för flera områden i södra delarna av Finland och huvudstadsregionen i snabb takt. Enligt Trafikledsverket skulle byggandet av stadsbanan ta 3-5 år och banan kunde tas i bruk stegvis efter 4-5 år.

 Genom att bygga Esbostadsbanan kunde man öka kapaciteten på kustbanan betydligt. Trafiken skulle också bli smidigare. Samtidigt skulle den ökade kapaciteten möjliggöra fler trafikerande tåg på kustbanan vilket skulle stödja utvecklandet av hela södra Finland. Den här investeringen skulle öka livskraften längs med hela kustbanan, säger Wickström.

Wickström poängterar att utvecklandet av Esbostadsbanan också skulle gynna västnyland.

 Jag hoppas att regeringen lyssnar till de västnyländska kommunerna och granskar hur man kunde planera en delvis dubbelspårig kustbana så att trafiken kunde ökas samt att nedlagda stationer som t.ex. Ingå station kunde öppnas. Vi måste se till att vi håller fast vid våra klimatmålsättningar trots Coronaepidemin. Det är viktigt att det blir lättare att använda tågen, avslutar Wickström.

Bakom kulisserna #2

Bakom kulisserna gästas den här gången av professor Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd. Tillsammans med partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Ted Urho diskuteras bland annat coronavirusets inverkan på individ och samhälle.

Läs föregående artikel

Adlercreutz erbjuder riksdagsvideo för skolklasser

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz hoppas att man också i riksdagen ska få se skolklasser i korridorerna när höstterminen väl börjar. I väntan på det har han gjort en video - ett distansriksdagsbesök - som han hoppas att ska hitta sin väg in i klassrummen runtom i Svenskfinland eller varför inte visas som en del av undervisningen i svenska i finskspråkiga skolor.

Läs följande artikel