Niklas Guseff blir SFP:s representant i sjukvårdsdistriktets styrelse

SFP i Egentliga Finland har utsett partiets representanter i samkommunala organ.

Hårt arbete i regionen gav resultat och SFP återtog platsen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse. Styrelseplatsen ger SFP möjlighet att aktivt kunna bevaka den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningens intressen i flera viktiga frågor.

Egentliga Finlands kretsstyrelse har 7.6 2017 fattat beslutet att utse Niklas Guseff från Kimitoöns kommun till ordinarie medlem i sjukvårdsdistriktets styrelse. Guseff har varit medlem i fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, vice ordförande i nämnden för de språkliga minoriteterna samt är fullmäktigemedlem och ordförande i Kimitoöns kommuns omsorgsnämnd. Guseff företräder hela regionen. Som ersättare för Guseff utsågs Merja Fredriksson.

– Med tanke på den kommande landskaps-, samt social- och hälsovårdsreformen är platsen i sjukvårdsdistriktets styrelse av yttersta vikt. Eftersom det nuvarande sjukvårdsdistriktet är den mest betydande spelknappen i hela reformen regionalt sett, ger platsen värdefull insyn i hur planeringen av den kommande reformen framskrider, säger Niklas Guseff.

SFP:s tre platser i sjukvårdsdistriktets nämnd för de språkliga minoriteterna tillsätts av Anders Laurén med ersättare Dennis Nordell, Christjan Brander med Conny Granqvist som ersättare och Marja-Riitta Ståhlberg med Janna Lehtimäki som ersättare.

Ulla Achrén kommer att bli SFP:s representant i Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse med Tarja Rinne som ersättare. I förbundets kommitté för minoritetsspråket fick SFP en plats som tillsätts av Björn Taxell med ersättare Mårten Kvist.

För mera information:

SFP i Egentliga Finlands kretsordförande Marko Winter, 040-1711905

Niklas Guseff, 050-3618890

Klimatet kan inte betala för den tunga industrin

Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handel med utsläppsrätter träder ikraft idag. Det centrala syftet med lagen är att kompensera den elintensiva industrin för de indirekta kostnader som handel med utsläppsrätter förorsakar.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Stig ner från er piedestal

Vi behöver en vårdreform och valfrihet är i och för sig bra och demokratiskt, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs följande artikel