Regeringsprogrammet stöder snabba och goda förbindelser

På måndagen (16.12) debatterades statsminister Marins regeringsprogram i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) betonade i sitt anförande vikten av människors rätt till basservice oberoende av vara man bor.

Enligt regeringsprogrammet ska människors rätt till basservice i glesbefolkade områden och skärgården tryggas genom att samarbetet mellan regionerna stöds, nya tillvägagångssätt införs och tillräckliga resurser anvisas. Skrivningen gäller specifikt tillgången på tjänster, social trygghet och förutsättningar för att kunna röra sig.

– Med tanke på senaste nyheterna kring färjeförbindelserna i skärgården ser jag skrivningen som ett stöd för att servicenivån måste hållas på minst nuvarande nivå, säger Bergqvist. Då man i vårt samhälle satsar på att generellt försnabba kommunikationerna, ska det här i högsta grad även gälla färjetrafiken, betonar hon.

Fungerande nätförbindelser kommer i framtiden vara ett måste för såväl sjukvården som skolor och företagare. Bergqvist gläder sig över att regeringen förbinder sig till att bygga ut ett heltäckande fibernätverk i hela landet.

– 5G teknologin passar inte till skärgårdens förhållanden. Därför är det viktigt att bygga ut fibernätverk som man kan ansluta 5G stationer till. På det här sättet tryggas basservicen även i framtiden, säger Bergqvist.

Adlercreutz: Viktigt att ta tillfället i akt och pröva på olika sysselsättningsförsök

Regeringsprogrammet stod i fokus på måndag i riksdagens plenum. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz höll gruppens gruppanförande, som fokuserade starkt på verkställandet av regeringens sysselsättningsåtgärder. Svenska riksdagsgruppen ser att det just nu är ett bra läge för olika sysselsättningsförsök, där man fördomsfritt kan pröva på nya idéer för att få sysselsättningsnivån höjd.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan äntligen i gång

– När denna budget förverkligats och när detta regeringsprogram drivits igenom kommer Finland att vara mer jämställt, mer rättvist, mer klimatsmart, mer företagsvänligt och ett bättre ställe att leva i.

Läs följande artikel